[Khóa 2011] Danh sách sinh viên lớp 0011B5

01/10/2011 22:10
Khoa CNTT sắp xếp các sinh viên có tên sau vào lớp 0011B5. Tất cả các sinh viên khóa 11 - 13h45 chiều thứ 2,tập trung tại cơ sở 2 để nhận lịch học và nghe phổ biến quy chế, hướng dẫn. (lớp 0011B5,6 họp tại phòng 51)
Tags:

Danh sách sinh viên

TT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

LỚP

1

Nguyễn Tuấn

Anh

17/01/1993

0011B5

2

Nguyễn Tuấn

Anh

14/06/1993

0011B5

3

Đặng Xuân

Bách

15/08/1989

0011B5

4

Trần Khoa

Bách

19/02/1993

0011B5

5

Phạm Vũ Thanh

Bình

05/10/1993

0011B5

6

Phùng Thị Kim

Chi

06/04/1993

0011B5

7

Khương Công Thanh

Đức

03/07/1993

0011B5

8

Trịnh Trí

Dũng

22/08/1993

0011B5

9

Nguyễn Ngọc Hồng

Dương

25/11/1993

0011B5

10

Lê Bảo

Duy

16/12/1993

0011B5

11

Nguyễn Đăng

20/03/1993

0011B5

12

Phạm Thị

Hằng

19/06/1993

0011B5

13

Nguyễn Tuấn

Hiệp

24/01/1993

0011B5

14

Trương Trung

Hiếu

01/11/1993

0011B5

15

Cao Minh

Hoàng

12/10/1993

0011B5

16

Vũ Huy

Hùng

13/04/1993

0011B5

17

Nguyễn Văn

Hưng

21/05/1992

0011B5

18

Hoàng Minh

Hướng

02/11/1992

0011B5

19

Lê Quang

Hữu

15/06/1993

0011B5

20

Hoàng Văn

Huy

20/08/1993

0011B5

21

Kiều Chí

Kiên

22/08/1993

0011B5

22

Vũ Đình Tùng

Lâm

14/02/1993

0011B5

23

Trần Thị

Liên

25/12/1993

0011B5

24

Dương Thành

Long

15/06/1993

0011B5

25

Vũ Hoàng

Long

15/09/1993

0011B5

26

Hà Thanh

Luân

23/10/1993

0011B5

27

Nguyễn Thanh

Lựu

02/11/1993

0011B5

28

Vũ Thị

Ly

24/04/1993

0011B5

29

Nguyễn Đức

Mạnh

25/03/1993

0011B5

30

Phan Duy

Mạnh

12/06/1993

0011B5

31

Nguyễn Hoàng

Minh

10/04/1993

0011B5

32

Phạm Thị Hồng

Nhung

26/09/1993

0011B5

33

Nguyễn Duy

Phong

17/03/1993

0011B5

34

Nguyễn Thị Bích

Phương

05/12/1993

0011B5

35

Đinh Ngọc Lê

Quân

30/04/1993

0011B5

36

Lê Hoàng

Quân

06/05/1993

0011B5

37

Nguyễn Hữu

Quang

24/07/1993

0011B5

38

Hoàng Kim

Quý

15/03/1993

0011B5

39

Nguyễn Thế

Quý

20/09/1993

0011B5

40

Nguyễn Trọng

Quyết

13/06/1993

0011B5

41

Phạm Như

Sơn

18/12/1993

0011B5

42

Trần Thị

Tâm

29/12/1993

0011B5

43

Đinh Ngọc

Tân

29/10/1993

0011B5

44

Bùi Văn

Thanh

27/06/1993

0011B5

45

Vũ Chí

Thành

23/12/1993

0011B5

46

Vũ Thị Thu

Thảo

21/06/1993

0011B5

47

Nguyễn Hữu

Toàn

07/11/1993

0011B5

48

Hồ Thị Kiều

Trang

13/10/1993

0011B5

49

Hoàng Thị Huyền

Trang

30/12/1993

0011B5

50

Phạm Thị Huyền

Trang

28/10/1993

0011B5

51

Đào Đức

Trung

20/04/1993

0011B5

52

Doãn Thành

Trung

17/01/1993

0011B5

53

Nguyễn Quang

Trung

17/12/1993

0011B5

54

Vũ Trí

Trung

16/07/1993

0011B5

55

Nguyễn Xuân

Trường

01/10/1989

0011B5

56

Nguyễn Hữu Nhật

Tuấn

07/08/1993

0011B5

57

Mai Tiến

Tùng

14/02/1993

0011B5

58

Nguyễn Thanh

Tùng

02/12/1993

0011B5

59

Phạm Thanh

Tùng

27/04/1993

0011B5

60

Trần Hải

Tùng

26/07/1993

0011B5

61

Lương Nhữ Thái

Uyên

21/12/1993

0011B5

62

Nguyễn Thị Bạch

Vân

19/10/1993

0011B5

63

Nguyễn Trần Phan

17/06/1993

0011B5

64

Nguyễn Thị

Xuân

22/05/1992

0011B5

Sinh viên nào đã nhập học mà không có tên trong danh sách các lớp 0011B10011B20011B30011B40011B50011B6 đề nghị liên hệ thầy Nguyễn Thành Huy (0912837073) để bổ sung vào danh sách và xem danh sách của mình tại cơ sở 2 trước buổi sinh hoạt lớp.

(2309 lần xem)