Thông báo v/v thu học phí học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

17/09/2015 12:50
Thông báo v/v thu học phí học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 Khoa Công nghệ Thông tin - Viện ĐH Mở HN thông báo lịch thu học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 như sau:

1. Đối tượng

  • Hệ Đại học Chính quy
  • Hệ Cao đẳng

2. Các khoản thu

  • Hệ Cao đẳng: 711B1, 711B2
  • Hệ Đại học Chính quy: khóa 0011B, 1210A, 1310A, 1410A

3. Thời gian và địa điểm

  • Địa điểm thu HP: Cơ sở 2 Khoa Công nghệ Thông tin - 96 Định Công, Thanh Xuân
STT Khóa Ngày thu Thời gian Mức thu
1 0011B 29/09/2015 08h30 - 10h30 192.000 Đ/ 1 tín chỉ
2 1210A

30/09/2015

07/10/2015

08h30 - 10h30 192.000 Đ/ 1 tín chỉ
3 711B1, 711B2 29/09/2015 08h30 -  10h30 159.000 Đ/ 1 tín chỉ
  • Ủy nhiệm thu qua tài khoản ngân hàng (VietcomBank - Chi nhánh Hoàn Kiếm)
Khóa Thời gian Mức thu
1310A, 1410A

Trước 16h00

ngày 22/10/2015

192.000Đ/ 1 tín chỉ

Ghi chú: 

  • Sinh viên chưa có TK tại ngân hàng VCB - Hoàn Kiếm nhận mẫu đăng ký tại VP Khoa (Phòng 13), điền đầy đủ thông tin trên mẫu và nộp tại VCB chi nhánh gần nhất.
  • Các đ/c GVCN khóa 1310A,1410A, 1510A gửi DS thống kê TK (Có DS kèm theo) cho SV lớp mình điền đầy đủ thông tin, DS này gửi cho bộ phận KT bằng bản mềm trước 11h00 ngày 05/10/2015 để tổng hợp gửi cho Ngân hàng thu HP.

Đối với các Khóa nộp học phí ủy nhiệm thu qua ngân hàng, đề nghị SV nộp tiền vào tài khoản cá nhân đã đăng ký tại VCB Hoàn Kiếm trong thời gian thông báo. Sau thời hạn trên Khoa CNTT không tiếp nhận các giao dịch của sinh viên qua ngân hàng.

Đề nghị các sinh viên thực hiện nghĩa vụ học phí đầy đủ và đúng kế hoạch. Sinh viên nộp muộn sẽ bị xem xét không đảm bảo các quyền lợi liên quan.

(27111 lần xem)