Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp bổ sung đợt 2 năm 2015

17/09/2015 17:03
Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp bổ sung đợt 2 năm 2015 Khoa Công nghệ Thông tin thông báo nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp bổ sung đợt 2 năm 2015 như sau:

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, các bộ phận chức năng của nhà trường sẽ xét tốt nghiệp bổ sung đợt 2 cho các sinh viên đã đủ điều kiện để có thể được công nhận tốt nghiệp (tính đến thời điểm này). Sinh viên nào có nguyện vọng được xét công nhận tốt nghiệp có thể làm hồ sơ nộp về Khoa để Khoa tổng hợp gửi Viện xem xét, cụ thể về việc nộp hồ sơ như sau:

  • Thời hạn nộp: các ngày từ 21/9/2015 đến 23/9/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm nộp: Văn phòng Khoa – CS1 (gặp cô Trang)
  • Hồ sơ cần nộp gồm:
  1. Đơn xin xét công nhận tốt nghiệp (theo mẫu kèm theo)
  2. Tờ khai sinh viên (theo mẫu 23 kèm theo)
  3. Giấy khai sinh (bản photo có công chứng hoặc tương đương)
  4. Bằng tốt nghiệp THPT (bản chính và bản photo có công chứng)
  5. Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng (bản photo có công chứng)
  6. Chứng nhận đạt chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh
  7. Giấy xác nhận của địa phương về việc không vi phạm chế độ chính sách pháp luật (chỉ phải nộp trong trường hợp các SV đã hoàn thành việc học tập tại trường từ 4 tháng trở lên tính đến thời điểm làm đơn xét công nhận tốt nghiệp)

Sau thời hạn nêu trên, SV dù đủ điều kiện nhưng chưa hoàn thành các thủ tục về hồ sơ sẽ không được đảm bảo quyền lợi về việc xét tốt nghiệp đợt bổ sung và khoa sẽ không chịu trách nhiệm về việc này.

(9699 lần xem)