[Khóa 2011] Danh sách sinh viên lớp 0011B6

01/10/2011 22:11
Khoa CNTT sắp xếp các sinh viên có tên sau vào lớp 0011B6. Tất cả các sinh viên khóa 11 - 13h45 chiều thứ 2,tập trung tại cơ sở 2 để nhận lịch học và nghe phổ biến quy chế, hướng dẫn. (lớp 0011B5,6 họp tại phòng 51)
Tags:

Danh sách sinh viên

TT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

LỚP

1

Phạm Minh       

 Thịnh

25/08/1993

0011B6

2

Lê Thị

An

24/06/1993

0011B6

3

Đặng Đình Tuấn

Anh

27/10/1993

0011B6

4

Đinh Tuấn

Anh

22/11/1993

0011B6

5

Lê Đức

Anh

22/08/1993

0011B6

6

Lê Tuấn

Anh

13/09/1993

0011B6

7

Nguyễn Tuấn

Anh

28/04/1992

0011B6

8

Trịnh Tuấn

Anh

06/06/1993

0011B6

9

Trần Thị

Bích

08/02/1993

0011B6

10

Đỗ Văn

Cảnh

12/04/1993

0011B6

11

Tạ Khắc

Chiệu

03/10/1993

0011B6

12

Đỗ Mạnh

Cường

27/07/1993

0011B6

13

Lê Đức

Cường

23/06/1992

0011B6

14

Nguyễn Văn

Cường

06/04/1993

0011B6

15

Trần Văn

Cường

23/08/1993

0011B6

16

Đỗ Văn

Đông

13/10/1993

0011B6

17

Phạm

Dũng

 

0011B6

18

Nguyễn Tuấn

Giang

28/09/1993

0011B6

19

Phạm Đức

Giáp

20/07/1993

0011B6

20

Bùi Thị

20/11/1993

0011B6

21

Nguyễn Đông

Hải

09/08/1993

0011B6

22

Nguyễn Văn

Hải

25/11/1993

0011B6

23

Trịnh Sơn

Hiển

19/09/1993

0011B6

24

Nguyễn Đình Võ

Hiệp

29/08/1993

0011B6

25

Nguyễn Đức

Hiệp

03/09/1993

0011B6

26

Trịnh Xuân

Hiệp

02/03/1993

0011B6

27

Ngô Chí

Hiếu

08/08/1993

0011B6

28

Vũ Thị

Hoa

08/11/1993

0011B6

29

Nguyễn

Hoàng

21/09/1993

0011B6

30

Nguyễn Quang

Huân

30/08/1991

0011B6

31

Nguyễn Văn

Hùng

15/08/1990

0011B6

32

Phạm

Hùng

16/05/1992

0011B6

33

Hán Thị Thanh

Hương

22/11/1993

0011B6

34

Nguyễn Thị Thanh

Hương

17/09/1993

0011B6

35

Nguyễn Thị Thu

Hường

08/01/1993

0011B6

36

Vũ Thị

Hường

06/11/1992

0011B6

37

Khuất Quang

Huy

27/09/1993

0011B6

38

Hồ Ngọc

Khánh

26/01/1992

0011B6

39

Nguyễn Ngọc

Khánh

01/04/1992

0011B6

40

Nguyễn Thành

Linh

07/08/1993

0011B6

41

Đỗ Thành

Long

13/11/1993

0011B6

42

Bùi Văn

Lượng

01/09/1993

0011B6

43

Nguyễn Thị Thảo

Ly

21/11/1993

0011B6

44

Nguyễn Thị

Nga

03/04/1993

0011B6

45

Nguyễn Thị

Nga

17/02/1993

0011B6

46

Hoàng Văn

Ngọc

02/12/1993

0011B6

47

Lục Văn

Nhiệm

14/11/1993

0011B6

48

Lê Thị Kiều

Oanh

04/07/1993

0011B6

49

Tạ Văn

Phúc

26/01/1993

0011B6

50

Lê Thị

Sen

23/06/1993

0011B6

51

Đàm Thái

Sơn

27/07/1993

0011B6

52

Nguyễn Đức

Thạnh

17/12/1992

0011B6

53

Đinh Thị

Thảo

15/09/1993

0011B6

54

Kiều Văn

Thiết

11/10/1993

0011B6

55

Nguyễn Thị

Thoài

05/09/1993

0011B6

56

Lê Thị

Thương

01/02/1992

0011B6

57

Ngô Phương

Thúy

13/07/1993

0011B6

58

Phạm Thị Thu

Thủy

06/07/1993

0011B6

59

Nguyễn Quang

Trọng

10/11/1992

0011B6

60

Lê Anh

Tuấn

19/05/1993

0011B6

61

Lê Thanh

Tuyên

04/11/1993

0011B6

62

Phạm Thị

Vân

12/10/1993

0011B6

63

Nguyễn Xuân

Vương

20/08/1993

0011B6

64

Nguyễn Thị

Xuân

21/02/1993

0011B6

Sinh viên nào đã nhập học mà không có tên trong danh sách các lớp 0011B10011B20011B30011B40011B50011B6 đề nghị liên hệ thầy Nguyễn Thành Huy (0912837073) để bổ sung vào danh sách và xem danh sách của mình tại cơ sở 2 trước buổi sinh hoạt lớp.

(2121 lần xem)