Thông báo Kết quả duyệt đăng ký Đề tài Đồ án tốt nghiệp đợt tháng 9/2015(bổ sung)

23/09/2015 10:20
Khoa CNTT thông báo kết quả duyệt đăng ký Đề tài Đồ án Tốt nghiệp (bổ sung) như sau:

Kết quả duyệt đăng ký đề tài Tốt nghiệp

  • Khoa trả Giấy mời giáo viên hướng dẫn vào chiều thứ Năm ngày 24/9/2015 (từ 14h-15h) tại phòng 17.
  • Yêu cầu sinh viên đến nhận mang theo Sổ theo dõi quá trình thực hiện tốt nghiệp, trước khi đến nhận Giấy mời GVHD, sinh viên phải cập nhật đủ các thông tin cần thiết lên CTMS.
(12441 lần xem)