Thông báo V/v đăng ký thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 3 năm 2015

07/10/2015 08:14
Khoa CNTT thông báo tiếp nhận đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 3 năm 2015 trong các ngày 30/10 và 02/11

Căn cứ kết quả thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 2 năm 2015 và Kế hoạch thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 3 năm 2015.

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo kế hoạch triển khai và đăng ký dự thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ như sau:

TT

Ngày đăng ký

Thời gian

Kinh phí thi và cấp chứng nhận

Địa điểm

1

Thứ 6 ngày 30/10/2015

Cả ngày

250.000đ/SV

50.000/kỹ năng (đối với SV thi lại)

Phòng 13 – Khoa CNTT

2

Thứ 2 ngày 02/11/2015

14h00-17h00

Phòng 17 – Khoa CNTT

 

 

 

 

 

 

  • Địa điểm đăng ký:96 Định Công – Thanh Xuân - HN (gặp Cô Nhân).
  • Đối tượng dự thi: Sinh viên năm cuối và những sinh viên đã hoàn thành các học phần Tiếng Anh cơ bản trong chương trình đào tạo (có nhu cầu).
  • Đề nghị:

-         Các sinh viên đăng ký dự thi chủ động học tập chuẩn bị kiến thức để đảm bảo trình độ chuyên môn theo yêu cầu. 

-         Sinh viên các Khóa K12, 13, 14 có nguyện vọng đăng ký tham dự buổi hướng dẫn ôn tập đăng ký tại P17 từ ngày 7/10  - 10/10/2015.

-         Các sinh viên có chứng chỉ ngoại ngữ theo chuẩn Quốc tế còn giá trị sử dụng tính đến thời điểm xét tốt nghiệp đề nghị nộp chứng chỉ cho Khoa trước ngày 5/11/2015 để được miễn thi.

(30421 lần xem)