[Khóa 2011] Danh sách sinh viên lớp 0711B1

01/10/2011 23:08
Khoa CNTT sắp xếp các sinh viên có tên sau vào lớp 0711B1. Tất cả các sinh viên Cao Đẳng khóa 2011 - 13h30 chiều 02/10 họp lớp tại cơ sở 2 khoa CNTT
Tags:

 

 

STT

Họ tên

 

Ngày sinh

1

Nguyễn Thế

Anh

19/12/93

2

Nguyễn Thị Lan

Anh

01/03/1993

3

Hoàng Văn

Bằng

20/11/93

4

Lâm Đức

Bảo

22/07/93

5

Nguyễn Trọng

Đạt

29/07/93

6

Phạm Huỳnh

Điệp

18/02/92

7

Lê Tiến

Đức

15/06/93

8

Bùi Đức

Dũng

10/09/1993

9

Nguyễn Văn

Dũng

19/01/93

10

Bùi Việt

Dũng

17/10/93

11

Nguyễn Đức

Dương

07/08/1993

12

Ngô Quang

Duy

30/08/93

13

Trịnh Tiến Ngọc

Duy

23/03/92

14

Trần Quốc

Giang

18/03/92

15

Nguyễn Đức

Hải

10/06/1993

16

Nguyễn Thị

Hòa

28/02/93

17

Hoàng Văn

Huân

26/06/92

18

Phan Nguyễn Thái

Hưng

17/12/93

19

Nguyễn Gia

Huy

25/08/93

20

Nghiêm Tiến

Khang

22/11/93

21

Phạm Minh

Khôi

14/10/93

22

Nguyễn Hải

Linh

20/03/92

23

Hán Hùng

Linh

21/04/91

24

Nguyễn Phước

Long

10/07/1993

25

Nguyễn Phương

Nam

26/12/93

26

Vũ Xuân

Nhã

09/01/1993

27

Bùi Xuân

Phúc

07/07/1992

28

Phạm Thu

Phương

10/10/1993

29

Vũ Hồng

Quân

28/10/93

30

Ngô Quang

Sơn

12/10/1993

31

Lê Đức

Thanh

28/04/93

32

Khà Văn

Thành

31/10/93

33

Phó Đức

Thịnh

03/04/1993

34

Vũ Thị

Thoan

15/12/92

35

Bùi Huy

Tiến

23/03/93

36

Vũ Lâm

Tới

05/03/1993

37

Đặng Công

Trần

20/04/93

38

Nguyễn Hoàng Đức

Trung

28/09/93

39

Nguyễn Trí

Trung

25/09/93

40

Thái Mạnh

Trường

01/12/1993

41

Nguyễn Anh

Tuấn

13/04/93

42

Dương Kim Tiến

Tùng

02/08/1993

43

Nguyễn Ngọc

Tùng

20/07/92

44

Nguyễn Nho

Tùng

27/10/93

45

Nguyễn Hữu

17/01/93

(3681 lần xem)