Thông báo v/v Triển khai seminar đánh giá điều kiện thực hiện đồ án tốt nghiệp

09/10/2015 11:13
Khoa CNTT triển khai đánh giá điều kiện chuyên môn thực hiện đồ án tốt nghiệp cho các SV đã được Hội đồng yêu cầu
Tags:
  1. Các sinh viên đã được yêu cầu kiểm tra điều kiện chuyên môn thực hiện đồ án tốt nghiệp (đã ghi trong Sổ theo dõi quá trình thực hiện đồ án khi nhận kết quả duyệt đề tài từ Hội đồng) cần đăng ký tham dự seminar này:
    • Thời gian đăng ký: 8:00-16:00 các ngày 12, 13/10/2015
    • Địa điểm đăng ký: P13 - CS2 - Khoa CNTT
    • Cán bộ phụ trách: cô Lê Thị Thanh Thuỳ
  2. Thời gian tổ chức seminar: 08:00 14/10/2015
  3. Địa điểm tổ chức: CS2 khoa CNTT
(16861 lần xem)