Thông báo v/v Triển khai Seminar kiểm tra tiến độ đồ án (HK1 - năm học 2015-2016)

23/10/2015 07:59
13:00 ngày 24/10/2015, khoa CNTT tiến hành đánh giá tiến độ thực hiện đồ án tốt nghiệp với các đồ án đăng ký học kỳ 1 năm học 2015-2016

Nội dung đánh giá tiến độ gồm:

  1. Khối lượng và chất lượng công việc tính đến hết tuần 06 theo kế hoạch trong đề cương đề tài đã được phê duyệt
  2. Đánh giá kiến thức chuyên môn (từng SV có thực hiện đúng và đủ nhiệm vụ của mình không?)
  3. Đánh giá qui cách quyển báo cáo và slide báo cáo đồ án tính đến thời điểm hiện tại (so với Qui định trình bày)

Sinh viên cần chuẩn bị:

  1. Bản in quyển báo cáo (bìa mềm)
  2. Slide báo cáo và bản in slide
  3. Kết quả thực hiện đồ án đến thời điểm hiện tại

Danh sách và thứ tự đánh giá theo từng hội đồng như sau (click vào hình để xem ảnh lớn):

Kiểm tra tiến độ đồ án lần 1

Kiểm tra tiến độ đồ án lần 1

Kiểm tra tiến độ đồ án lần 1

(11443 lần xem)