Thông báo v/v Thu học phí học kỳ I năm học 2015 - 2016 (đợt 2)

27/10/2015 08:36
Thông báo v/v Thu học phí học kỳ I năm học 2015 - 2016 (đợt 2) Khoa Công nghệ Thông tin - Viện ĐH Mở HN thông báo lịch thu học phí học kỳ I năm học 2015 - 2016 đợt 2 như sau:
 
STT Khóa Ngày thu Thời gian Mức thu
1 0011B 29/10/2015 8h30-10h30 192.000Đ/1 tín chỉ
2 1210A 29/10/2015 8h30-10h30 192.000Đ/1 tín chỉ
3 711B1, 711B2 29/10/2015 8h30-10h30 159.000Đ/1 tín chỉ
4 Học phí môn GDTC (1310A) 29/10/2015 8h30-10h30 192.000Đ/1 tín chỉ
  • Địa điểm: Cơ sở 2 Khoa CNTT – 96 Định Công, Thanh Xuân, Hà Nội.

Chú ý: Đề nghị các sinh viên thực hiện nghĩa vụ học phí đầy đủ và đúng kế hoạch. Sinh viên nộp muộn sẽ bị xem xét không đảm bảo các quyền lợi liên quan.

(7355 lần xem)