[Khóa 2011] Danh sách sinh viên lớp 0711B2

01/10/2011 23:08
Khoa CNTT sắp xếp các sinh viên có tên sau vào lớp 0711B2. Tất cả các sinh viên Cao Đẳng khóa 2011 - 13h30 chiều 02/10 họp lớp tại cơ sở 2 khoa CNTT
Tags:

 

STT

Họ tên

 

Ngày sinh

1

Trần Việt

An

22/06/93

2

Hoàng Hải

Bằng

25/10/92

3

Vương Quốc

Cường

28/02/93

4

Bùi Văn

Dậu

04/04/1993

5

Hoàng Xuân

Điệp

26/01/93

6

Nguyễn Minh

Đức

05/06/1991

7

Nguyễn Việt

Dũng

20/05/93

8

Trần Văn

Dũng

29/12/93

9

Lại Ba

Duy

14/07/93

10

Ngô Trường

Giang

21/07/92

11

Đặng Tuấn

Hiệp

24/12/93

12

Nguyễn Văn

Hiếu

18/04/93

13

Nguyễn Tiến

Hoàng

17/09/93

14

Đào Thị

Huế

34253,00

15

Đặng Cao

Hưởng

34160,00

16

Phạm Tuấn

Huy

13/11/93

17

Phùng Đức

Huy

33219,00

18

Nguyễn Đình

Khải

24/08/93

19

Phạm Gia

Khoa

33978,00

20

Nguyễn Thị

Lăng

29/08/93

21

Tô Hải

Linh

23/07/93

22

Đinh Tuấn

Linh

33920,00

23

Ngô Quang

Luận

19/10/93

24

Phạm Ngọc

Mạnh

05/04/1991

25

Lê Tuấn

Minh

11/02/1992

26

Trần Thị

Ngân

08/05/1993

27

Hoàng Tuấn

Nghĩa

22/11/92

28

Lê Xuân

Ngọc

13/10/93

29

Phan Văn

Ngọc

30/05/93

30

Phạm Bá

Phúc

18/11/92

31

Đặng Văn

Quảng

14/01/93

32

Nguyễn Huy

Sơn

09/08/1993

33

Hồ Thị

Thanh

05/10/1992

34

Hà Văn

Thành

13/03/93

35

Trịnh Thị

Thảo

24/02/93

36

Nguyễn Tiến

Thịnh

23/05/93

37

Nguyễn Thị Hồng

Thịnh

19/04/93

38

Đặng Văn

Thức

29/09/93

39

Nguyễn Minh

Tiến

31/03/93

40

Nguyễn Viết

Tiến

12/01/1993

41

Nguyễn Mạnh

Tùng

21/07/92

42

Nguyễn Thanh

Tùng

29/05/92

43

Đỗ Thanh

Tùng

10/04/1993

44

Hà Quang Sỹ

Văn

10/10/1993

(3534 lần xem)