Thông báo v/v Trả kết quả Seminar đánh giá tiến độ đồ án tốt nghiệp (10/2015)

27/10/2015 20:25
Hiện đã có kết quả đánh giá tiến độ đồ án, khoa CNTT thông báo:

Trước 30/10/2015, Sinh viên diện đồ án đến nhận lại kết quả đánh giá và Sổ theo dõi quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp tại các bộ môn phụ trách:

  1. Bộ môn Công nghệ phần mềm (P14)
  2. Bộ môn Hệ thống thông tin (P15)
  3. Bộ môn Mạng máy tính và Hệ thống tính toán (P15)

Khi đến nhận, sinh viên cần mang theo thẻ sinh viên (hoặc giấy tờ tuỳ thân có ảnh).
Những sinh viên có kết quả không đạt tiến độ cần khẩn trương thực hiện đề tài, xin xác nhận tiến độ bổ sung theo hướng dẫn đã ghi trong Sổ theo dõi.
 

(6449 lần xem)