Thông báo kết quả đánh giá tiến độ (lần 2) các Chuyên đề tốt nghiệp (HK1 2015-2016)

29/10/2015 09:51
Khoa CNTT thông báo Kết quả thực hiện tiến độ chuyên đề tốt nghiệp lần 2 như sau:

Lưu ý: Khoa cảnh báo những sinh viên không thực hiện theo kế hoạch, yêu cầu các sinh viên này cần hoàn thiện gấp, nếu không sẽ bị xem xét vv không đủ điều kiện bảo vệ đề tài Chuyên đề tốt nghiệp.Kết quả tiến độ chuyên đề TN lần 2

Kết quả tiến độ chuyên đề TN lần 2

Kết quả tiến độ chuyên đề TN lần 2

(10257 lần xem)