Thông báo v/v Triển khai seminar đánh giá điều kiện thực hiện đồ án tốt nghiệp (lần 2)

29/10/2015 11:34
Những sinh viên chưa đạt trong Seminar đánh giá điều kiện thực hiện Đồ án tốt nghiệp cần đăng ký dự Seminar lần 2 theo lịch sau:
 1. Nhận đăng ký (SV nộp Sổ theo dõi quá trình thực hiện đồ án):
  • Địa điểm: P13 - CS2 khoa CNTT (cô Thuỳ)
  • Thời gian:
   • Ngày 30/10 
   • Sáng 2/11, 3/11
 2. Lịch Triển khai đánh  giá điều kiện thực hiện đồ án tốt nghiệp (lần 2): 8:00 ngày 04/11/2015. (sinh viên chuẩn bị sẵn thiết bị, phần mềm cần thiết)
 3. Lịch trả kết quả: sáng 05/11 tại P13
 
 
 
(10395 lần xem)