Thông báo v/v Tổ chức seminar đánh giá báo cáo chuyên môn đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2015-2016

14/11/2015 21:21
Các bộ môn Công nghệ phần mềm(SE), Hệ thống thông tin(IS), Mạng và Kĩ thuật máy tính(NS) trân trọng thông báo để đông đảo sinh viên và giảng viên được biết và tham dự.

Ngày 16- 17/11/2015, các bộ môn Công nghệ phần mềm(SE), Hệ thống thông tin(IS), Mạng và Kĩ thuật máy tính(NS) tổ chức các Seminar đánh giá báo cáo chuyên môn của các sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp (theo Kế hoạch tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2015-2016 đã công bố).

Các đề tài được nhóm theo nội dung và tổ chức seminar theo hội đồng với thời gian như sau:

Thời gian Hội đồng Nhóm đề tài
07:00 16/11 1 (SE) Các hệ thống trên nền di động, đa người dùng, đa nền tảng
07:00 16/11 2 (SE) Các phần mềm ứng dụng trên Desktop
13:00 16/11 3 (SE) Các website TMĐT; SEO; eLearning
13:00 16/11 4 (SE) Các website TMĐT; Các hệ thống, giải pháp ERP 
13:00 17/11 5 (IS, NS, SE) Ứng dụng đơn người dùng trên nền di động;
An toàn, bảo mật thông tin; 
Ứng dụng trên nền phần mềm nguồn mở, Kiểm thử phần mềm
  • Địa điểm: Cơ sở 2 khoa CNTT
  • Thành phần tham gia:
    • Các SV làm đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2015-2016 (đã được GVHD cho phép báo cáo và đã hoàn tất thủ tục đăng ký)
    • Các thành viên Hội đồng (do Bộ môn mời)
    • Các giảng viên và sinh viên quan tâm (tham dự tự do)
  • Hình thức: Seminar trao đổi kiến thức chuyên môn, tổ chức mở
(22871 lần xem)