Bộ môn Công nghệ phần mềm (CNPM) thông báo v/v Triển khai đánh giá lần 2 với các SV đã được yêu cầu "Báo cáo lại"

25/11/2015 22:56
Các SV làm đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2015-2016 do bộ môn CNPM phụ trách, có kết quả seminar đánh giá chuyên môn lần 1 cấp bộ môn là "báo cáo lại" sẽ được đánh giá lần 2 như sau:
  1. Thời gian: từ 8:00 ngày 03/12/2015
  2. Địa điểm: CS2 khoa CNTT
  3. Nội dung đánh giá: các vấn đề chuyên môn về đề tài và chuyên môn sinh viên theo biên bản đánh giá lần 1 (sinh viên cần khắc phục được các vấn đề đã được yêu cầu)
  4. Lưu ý:
    • Sinh viên chủ động mời giáo viên hướng dẫn tới tham dự
    • Sinh viên mang theo Sổ theo dõi quá trình thực hiện đồ án 
  5. Trả kết quả đánh giá: 04/12/2015 (giờ hành chính), tại bộ môn CNPM

Bộ môn CNPM cũng xin mời các giảng viên, sinh viên khoa CNTT quan tâm, tham dự hoạt động chuyên môn này.

(7705 lần xem)