Thông báo Họp sinh viên trước bảo vệ Đồ án và thi Tốt nghiệp (HK1 năm học 2015-2016)

04/12/2015 15:26
Khoa CNTT thông báo họp sinh viên trước bảo vệ Đồ án và thi Tốt nghiệp theo lịch như sau:
Theo Thông báo Kế hoạch tốt nghiệp kỳ 1 năm học 2015-2016 đã công bố, Khoa CNTT  thông báo lịch họp:
  • Thời gian: 14h thứ 3 ngày 08/12/2015.
  • Địa điểm: Phòng 52 - CS2 Khoa CNTT
  • Đối tượng tham dự:
    • Sinh viên bảo vệ Đồ án tốt nghiệp 
    • Sinh viên thi Chuyên đề tốt nghiệp

(BTC kính mời các GVHD, GVCN của các SV trên quan tâm tham dự)

(6428 lần xem)