Thông báo V/v thu học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 Môn Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Thể chất

08/12/2015 08:22
Thông báo V/v thu học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 Môn Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Thể chất Khoa Công nghệ Thông tin - Viện Đại học Mở Hà Nội thu học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 Môn Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Thể chất như sau:
Tags:
  • Đối tượng: Hệ Đại học chính quy
  • Các khoản thu:

                + Học phí môn: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG (8 tín chỉ), GIÁO DỤC THỂ CHẤT (2 tín chỉ)

+ Tiền vận chuyển (Đi và về): 150.000đ/1SV

  • Địa điểm thu: Cơ sở 2 Khoa CNTT - 96 Định Công, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Thời gian:
STT KHÓA NGÀY THU THỜI GIAN MỨC THU
1 1510A05 11/12/2015 8g30-10g00 192.000Đ/1 tín chỉ

Chú ý: Đề nghị các sinh viên thực hiện nghĩa vụ học phí đầy đủ và đúng kế hoạch. Sinh viên nộp muộn sẽ bị xem xét không đảm bảo các quyền lợi liên quan.

(4037 lần xem)