Danh sách Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp (học kỳ 1 năm học 2015-2016)

12/12/2015 00:02
Các Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) (học kỳ 1 năm học 2015-2016) sẽ được đánh giá theo 5 hội đồng như sau

Theo Kế hoạch đã công bố, sau khi hoàn tất hồ sơ, thủ tục để bảo vệ ĐATN vào ngày 14- 15/12(nộp Sổ theo dõi Quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp nếu Hội đồng đã nhận đủ nhận xét của Giáo viên hướng dẫn và Giáo viên phản biện), các ĐATN (học kỳ 1 năm học 2015-2016) sẽ được đánh giá theo 5 hội đồng như sau:

Hội đồng 1

Hội đồng 2

Hội đồng 3

Hội đồng 4

Hội đồng 5

(23719 lần xem)