Lịch thi và bảo vệ đồ án tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng (học kỳ 1 năm học 2015-2016)

12/12/2015 00:39
Ngày 17, 18/12/2015, khoa CNTT tổ chức Lễ bảo vệ Đồ án và thi tốt nghiệp bậc Đại học, Cao đẳng

  

NGÀY THI

THỜI GIAN

MÔN THI

ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

17/12/2015

Từ 7h30

Đồ án tốt nghiệp

Các sinh viên đã được duyệt cho phép và hoàn tất thủ tục đăng ký bảo vệ đồ án

18/12/2015

Sáng

(Từ 7h30)

Chuyên đề Công nghệ phần mềm và ứng dụng

Bậc Đại học

Chuyên đề lập trình ứng dụng (CSDL)

Bậc Cao đẳng

18/12/2015

Chiều

(Từ 13h30)

Chuyên đề Lập trình ứng dụng

Bậc Đại học

Chuyên đề Thực tập tổng hợp

Bậc Cao đẳng

 

Ghi chú:

 1. Sinh viên bảo vệ đồ án theo danh sách từng hội đồng đã được thông báo.
 2. 08:00-10:00 ngày 18/12/2015, sinh viên đã bảo vệ đồ án đến VP CS2 nhận bản sao biên bản bảo vệ để chỉnh sửa đồ án theo yêu cầu của hội đồng.
 3. Hạn nộp đồ án (theo qui định) và kí danh sách sau lễ bảo vệ là 23/12/2015 (trong giờ hành chính), tại CS2 (sinh viên cần có xác nhận của GVHD và Thư ký HĐ bảo vệ v/v đã chỉnh sửa đồ án nếu HĐ bảo vệ có yêu cầu chỉnh sửa)
 4. Sinh viên thi tốt nghiệp
  • được gọi vào lần lượt theo danh sách phòng thi. Sinh viên chỉ được vào thi sau khi đã được kiểm tra Thẻ SV hoặc CMND.
  • Sinh viên mang theo máy tính để chạy chương trình trình bày trước hội đồng.
 5. Phòng thi tốt nghiệp đặt tại tầng 2
 6. Hội đồng bảo vệ đồ án TN tầng 4 + 5.
 7. SV nộp hồ sơ xin xét công nhận tốt nghiệp (theo Qui định) vào 28-29/12/2015 (giờ hành chính) tại Văn phòng khoa CNTT- CS1 (gặp cô Trang)
(24657 lần xem)