Thông báo họp triển khai kế hoạch tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2015-2016

16/12/2015 19:47
Khoa Công nghệ thông tin thông báo họp triển khai kế hoạch tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2015-2016 như sau:
Tags:

             1. Sinh viên đủ điều kiện làm đồ án hoặc chuyên đề tốt nghiệp

             2. GVCN các lớp có sinh viên làm tốt nghiệp

(9955 lần xem)