Thông báo v/v Điều chỉnh một số lớp tín chỉ HK2 năm học 2015-2016

31/12/2015 10:11
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ HK2 năm học 2015-2016 tính đến hết ngày 29/12/2015, khoa CNTT thông báo một số điều chỉnh như sau:
 1. Huỷ 06 lớp tín chỉ theo danh sách sau do số lượng đăng ký quá ít (<25 SV/lớp)
  Môn học Giảng viên Tên lớp tín chỉ ĐK
  29/12
  Buổi Phòng
  NNTV Lê Hữu Dũng AAW5112015.9 13 S5 P22
  CĐCS Trần Tiến Dũng (C) AAB3212015.10 18 T5 P43
  KTLTHĐT Dương Thăng Long AAS5112015.14 5 S5 P24
  TKĐH Trần Duy Hùng AAG4042015.5 20 C6 P44
  TRR Nguyễn Địch AAB3192015.10 1 S6 P21
  XSTKTH Đỗ Thị Huyền Trang MHN5182015.7 5 S7 P22
 2. Các lớp còn lại, liên quan (cùng môn, cùng lịch) với các lớp bị huỷ trên được tăng chỉ tiêu (đến dung lượng phòng) và nới hạn cho đăng ký thêm
 3. Để sử dụng hiệu quả thời gian trong học kì chính và tạo điều kiện kết hợp chuyên môn giữa các môn học nên khoa đã mở 04 lớp môn Chuyên đề thực tập chuyên ngành và cho đăng ký từ 23/12-29/12. Nay, để đảm bảo kế hoạch đào tạo cho SV khoá 1310A, khoa CNTT yêu cầu SV các lớp 1310A đăng ký học Chuyên đề thực tập chuyên ngành trong học kì này nếu thoả mãn các điều kiện chuyên môn như sau:
  • AAZ7192015.7IS:
   Chuyên đề chuyên ngành Hệ thống thông tin, GV Phạm Công Hoà
   Điều kiện: Đã đạt Chuyên đề ngành và Lập trình hướng đối tượng
  • AAZ7192015.1NS:
   Chuyên đề chuyên ngành Mạng và Hệ thống máy tính, GV Nguyễn Thành Huy
   Điều kiện: Đã đạt Chuyên đề ngành và Quản trị mạng
  • AAZ7192015.1SE:
   Chuyên đề chuyên ngành Công nghệ phần mềm, GV Lê Hữu Dũng
   Điều kiện:
   • Đã đạt Chuyên đề ngành
   • Đã đạt hoặc đang học 2 trong số các môn sau:
    • Quản lý dự án,
    • Lập trình Hướng sự kiện
    • Lập trình Web
    • Phân tích thiết kế Hệ thống thông tin
    • Lập trình cho thiết bị di động
   Sinh viên các khoá trước chưa đạt môn Chuyên đề chuyên ngành cũng cần đăng ký vào các lớp trên.
   Nội dung các chuyên đề chuyên ngành có thể tham khảo tại đây
(22429 lần xem)