Kết quả duyệt Đề cương đề tài Đồ án Tốt nghiệp (đợt tháng 12/2015)

04/01/2016 17:42
Khoa công nghệ thông tin thông báo Kết quả duyệt Đề cương đề tài Đồ án Tốt nghiệp từ Hội đồng (đồ án tháng 12/2015) như sau:
 1. Sinh viên và GVHD có thể xem nội dung đánh giá của từng đề tài trên CTMS từ 05/01 và thực hiện các chỉnh sửa nếu có yêu cầu.
 2. Danh sách đề tài đã được duyệt (Yes)
  Kết quả duyệt đề tài đồ án
  Kết quả duyệt đề tài đồ án
 3. Đề tài hiện tại không được duyệt (No):
 • Sinh viên đến nhận tư vấn chuyên môn tại các bộ môn phụ trách tạm thời theo lịch:
  • SE: 09:00 05/01 P14
  • MT: 09:00 05/01 P15
  • NS: 15:00 05/01 P15
  • IS: 16:30 05/01 P15
 • Sinh viên có quyền chỉnh sửa đề cương, thay đổi đề tài, thay đổi GVHD, .... Cập nhật lại vào CTMS từ 05/01, nộp lại bản in đề cương ngày 08/01 (Hội đồng duyệt lần 2 với các đề tài đăng ký lại dự kiến vào 11/01)
  Với đề tài sau khi duyệt lần 2:
  • Nếu không được duyệt: sinh viên có quyền đăng ký chuyển sang làm chuyên đề tốt nghiệp hoặc chờ đợt tốt nghiệp kì sau.
  • Nếu được duyệt: nhận kết quả và thực hiện theo qui trình bình thường 
   Kết quả duyệt đề tài đồ án
   Kết quả duyệt đề tài đồ án
   Kết quả duyệt đề tài đồ án
   Kết quả duyệt đề tài đồ án
   Kết quả duyệt đề tài đồ án
   Kết quả duyệt đề tài đồ án
   Kết quả duyệt đề tài đồ án
   Kết quả duyệt đề tài đồ án
   Kết quả duyệt đề tài đồ án
(26523 lần xem)