Thông báo v/v Điều chỉnh đăng ký tín chỉ HK2 năm học 2015-2016 (TB số 2)

07/01/2016 21:20
Căn cứ số liệu đăng ký tín chỉ đến 07/01/2016, khoa CNTT thông báo
 1. Mở thêm một số lớp tín chỉ theo danh sách sau
  STT Môn Giảng viên Lịch học
  1 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật Nguyễn Thị Tâm Thứ 4 - 12:45
  2 Cơ sở dữ liệu Nguyễn Thuỳ Linh Thứ 5 - 12:45
  3 Thương mại điện tử Thái Thanh Tùng Thứ 4 - 12:45
  4 Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu Lê Hữu Dũng Thứ 2 - 12:45
  5 Mã nguồn mở Nguyễn Đức Tuấn Thứ 2 - 12:45
 2. Thời hạn đăng ký các lớp trên: từ 08:00 08/01 đến hết 09:00 09/01
 3. Các lớp trên dành cho sinh viên các khoá 1410A trở lên
(19167 lần xem)