Kết quả duyệt Đề cương đề tài Đồ án Tốt nghiệp lần 2 (đợt tháng 12/2015)

11/01/2016 15:59
Khoa CNTT thông báo Kết quả duyệt Đề cương đề tài Đồ án Tốt nghiệp lần 2 từ Hội đồng (đồ án tháng 12/2015) như sau:

1. Danh sách đề tài đã được duyệt (Yes)

  • Lịch nhận giấy mời GVHD: 09:00-10:00 ngày 12/01/2016 tại Văn phòng khoa CS2 (gặp cô Thuỷ). Sinh viên cần mang theo Sổ theo dõi quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp (liên hệ thầy Hiểu)

Kết quả duyệt đề tài đồ án

Kết quả duyệt đề tài đồ án

Kết quả duyệt đề tài đồ án

Kết quả duyệt đề tài đồ án

Kết quả duyệt đề tài đồ án

Kết quả duyệt đề tài đồ án

Kết quả duyệt đề tài đồ án

2. Đề tài không được duyệt (No)

  • Sinh viên có thể đăng ký vào các lớp chuyên đề Tốt nghiệp trong hệ thống CTMS

Kết quả duyệt đề tài đồ án

(17241 lần xem)