Thông báo v/v Thu học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016

12/01/2016 11:17
Thông báo v/v Thu học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016 Khoa Công nghệ Thông tin - Viện ĐH Mở HN thông báo thu học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016 như sau:
  1. Đối tượng:
    • Hệ Đại học Chính quy
    • Hệ Cao đẳng
  2. Thời gian:
TT KHÓA NGÀY THU THỜI GIAN MỨC THU
I Địa điểm thu HP: Cơ sở 2, Khoa CNTT - 96 Định Công, Thanh Xuân
1 0011B 21/01/2016 8h30 - 10h30 192.000Đ/1 tín chỉ
2 1210A 21/01/2016 8h30 - 10h30 192.000Đ/1 tín chỉ
3 711B1, 711B2 21/01/2016 8h30 - 10h30 159.000Đ/1 tín chỉ
II Ủy nhiệm thu qua tài khoản ngân hàng (VCB)
1 1310A, 1410A Từ 15/1/2016 đến 16g00 22/1/2016 192.000Đ/1 tín chỉ

Ghi chú: Đối với các Khóa nộp HP ủy nhiệm thu qua NH, sinh viên nộp tiền vào tài khoản cá nhân đã đăng ký tại VCB trong thời gian thông báo. Sau thời hạn trên Khoa CNTT không tiếp nhận các giao dịch của sinh viên qua ngân hàng.

  • Lịch chốt học phí trên CTMS đối với khóa 1310A, 1410A từ ngày 22/2/2016 đến 24/2/2016;

Đề nghị các sinh viên thực hiện nghĩa vụ học phí đầy đủ và đúng kế hoạch. Sinh viên nộp muộn sẽ bị xem xét không đảm bảo các quyền lợi liên quan.

(4793 lần xem)