Thông báo v/v Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách năm 2011

05/10/2011 00:00
Kính gửi các đồng chí trực văn phòng, các đồng chí Chủ nhiệm lớp, các em sinh viên các lớp.
Tags: học phí,

 

 - Căn cứ thông báo số 07/MHN-TB của Viện Đại học Mở Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách ưu đãi cho học sinh, sinh viên từ năm học 2010 – 2011.

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo tới các sinh viên thuộc đối tượng: (Theo mục I, thông báo ngày 5/1/2011 của Viện Đại học Mở Hà Nội).

I. Học phí:

Sinh viên hệ chính quy thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi giáo dục đào tạo về miễn, giảm học phí vẫn phải nộp học phí đầy đủ theo quy định của Viện Đại học Mở Hà Nội.

Mức thu:

+ Hệ ĐH: 1.950.000đ (Một triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng)

+ Hệ CĐ: 1.550.000đ (Một triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng)

II. Hồ sơ sinh viên diện chính sách:

1. Đối với sinh viên các khóa cũ:

- Đơn đề nghị cấp cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm HP (có mẫu kèm theo)

- Sổ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo: Bản chính.

2. Đối với sinh viên Khóa 2011, hồ sơ gồm:

- Sổ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo: Bản công chứng + bản chính

- Giấy khai sinh: Bản sao y

- Đơn đề nghị cấp cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm HP (có mẫu kèm theo).

3. Thời gian, địa điểm nộp:

- Sinh viên các lớp thuộc đối tượng trên đăng ký và nộp hồ sơ, sổ ưu đãi cho lớp trưởng từNgày 10 đến ngày 12 tháng 10 năm 2011.

- Lớp trưởng các lớp lập danh sách sinh viên thuộc diện chính sách (Mẫu trong file Excel kèm theo), thu hồ sơ của các bạn sinh viên trong lớp và nộp về VP Khoa Cơ sở II (cho Cán bộ trực VP) – 96 Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân Hà Nội: Ngày 13,14/10/2011

Buổi sáng:  Từ 9g00 đến 10g30

                 Buổi chiều:  Từ 14g00 đến 16g00

- Cán bộ trực VP nhận hồ sơ của sinh viên và nộp cho Đ/c Vương Hùng Tấn để lấy dấu xác nhận.

- Các đồng chí GVCN giám sát, đôn đốc các em sinh viên thực hiện, gửi báo cáo tình hình thực hiện cho BCN vào ngày 15 tháng 10 năm 2011.

Sau khi phòng Công tác Chính trị và Sinh viên duyệt danh sách và xác nhận vào đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn giảm học phí của sinh viên. Khoa CNTT sẽ thông báo thời hạn trả đơn, sinh viên sẽ nhận tiền tại nguồn ngân sách địa phương.

Đề nghị chủ nhiệm các lớp, cán bộ lớp thông báo cho sinh viên thuộc đối tượng trên thực hiện đúng theo thông báo. Khoa Công nghệ Thông tin không giải quyết những trường hợp quá hạn.

                                                                              KHOA CNTT

(3536 lần xem)