Thông báo Lịch triển khai seminar đánh giá điều kiện thực hiện đồ án tốt nghiệp (2016.01)

18/01/2016 10:44
Khoa CNTT triển khai đánh giá điều kiện chuyên môn thực hiện đồ án tốt nghiệp cho các SV đã được Hội đồng yêu cầu theo lịch như sau

 

STT Chuyên môn Ngày  Giờ  Ghi chú
1 Lập trình mobile 19-Thg1 09:00 mang theo máy tính cài sẵn công cụ
2 3D Max 19-Thg1 09:00 mang theo máy tính cài sẵn công cụ
3 Unity 19-Thg1 09:00 mang theo máy tính cài sẵn công cụ
4 Lập trình trên Objective C 19-Thg1 09:00 mang theo máy tính cài sẵn công cụ
5 PTTK 19-Thg1 09:00  
6 HQT CSDL 19-Thg1 14:00 mang theo máy tính cài sẵn công cụ
7 Kiểm thử 19-Thg1 14:00  
8 Lập trình HSK 19-Thg1 14:00 mang theo máy tính cài sẵn công cụ
9 Lọc cộng tác 19-Thg1 14:00  
10 SEO 19-Thg1 14:00  
11 CMMi 20-Thg1 09:00  
12 PHP 20-Thg1 09:00 mang theo máy tính cài sẵn công cụ
13 ASP.NET 20-Thg1 09:00 mang theo máy tính cài sẵn công cụ
(18135 lần xem)