Thông báo v/v Thu học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016 (Đợt 2)

17/02/2016 15:33
Thông báo v/v Thu học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016 (Đợt 2) Khoa Công nghệ Thông tin - Viện ĐH Mở HN thông báo thu học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016 (đợt 2) như sau:
Tags: Học phí,

1. Đối tượng:

  • Hệ Đại học Chính quy
  • Hệ Cao đẳng

2. Thời gian:

TT KHÓA NGÀY THU THỜI GIAN MỨC THU
I Địa điểm thu HP: Cơ sở 2 Khoa CNTT – 96 Định Công, Thanh Xuân
1 0011B 10,17/3/2016 8g30-10g30 192.000Đ/1 tín chỉ
2 1210A 10,17/3/2016 8g30-10g30 192.000Đ/1 tín chỉ
3 711B1, 711B2 10,17/3/2016 8g30-10g30 159.000Đ/1 tín chỉ
4 1510A 11,18/3/2016 8g30-10g30 192.000Đ/1 tín chỉ
II Ủy nhiệm thu qua tài khoản ngân hàng (VCB)
1 1310A, 1410A Từ 10/3/2016 đến 16g00 13/3/2016 192.000Đ/1 tín chỉ

Ghi chú:Đối với các Khóa nộp HP ủy nhiệm thu qua NH, sinh viên nộp tiền vào TK cá nhân đã đăng ký tại VCB trong thời gian thông báo. Sau thời hạn trên Khoa CNTT không tiếp nhận các giao dịch của sinh viên qua ngân hàng.

  • Ngân hàng VCB làm thẻ cho sinh viên khóa 1510A (đối tượng chưa có tài khoản tại CS2 theo lịch thu học phí, SV mang theo chứng minh thư)
  • Lịch chốt học phí đợt 2 trên CTMS đối với khóa 1310A, 1410A từ ngày 25/3 đến 30/3/2016;

Đề nghị các sinh viên thực hiện nghĩa vụ học phí đầy đủ và đúng kế hoạch. Sinh viên nộp muộn sẽ bị xem xét không đảm bảo các quyền lợi liên quan.

(5243 lần xem)