Thông báo V/v đăng ký thi năng lực Ngoại ngữ cho sinh viên hệ chính quy đợt 1 năm 2016

19/02/2016 14:08
Căn cứ kế hoạch số 03/KH-ĐHM ngày 6 tháng 1 năm 2016 về việc thi chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ cho học viên cao học, sinh viên hệ chính quy và các thí sinh có nhu cầu, Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch đăng ký dự thi tiếng Anh chuẩn đầu ra như sau:
Tags:
STT Ngày đăng ký Thời gian Kinh phí thi và cấp giấy chứng nhận
1 Thứ 4 ngày 02/03/2016 14h00 – 17h00

300.000/SV (thi lần 1)

60.000/KN (đối với SV thi lại)

2 Thứ 4 ngày 09/03/2016

Sáng 8h30 – 11h00

Chiều 14h00 – 17h00
  • Địa điểm đăng ký: Phòng 17, cơ sở 2 Khoa Công nghệ Thông tin (gặp cô Nhân).
  • Đối tượng thi khảo sát: Sinh viên hệ đại học chính quy các khóa đang học tập tại Khoa.  
  • Lưu ý:

    Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ bậc 6 dùng cho sinh viên Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết địnhsố 729/QĐ-BGDĐTHà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  • Các thí sinh thi 2 lần không đạt sẽ phải thi lại cả 04 kỹ năng.

  • Các thí sinh trượt ở kỹ năng nào ở lần thi thứ nhất sẽ thi lại kỹ năng đó (01 lần).

  • Các sinh viên có chứng chỉ ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế còn giá trị sử dụng, đề nghị nộp lại bản photo cho Khoa 10 ngày trước ngày tổ chức kỳ thi để được xem xét miễn thi.

  • Kết quả kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ có hiệu lực để xét đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ trong vòng 24 tháng

 

Đề nghị tất các sinh viên đăng ký dự thi chuẩn đầu ra năng lực Ngoại ngữ lên hoạch học tập, bồi dưỡng phù hợp để đạt hiệu quả tốt trong kỳ thi.


(3547 lần xem)