Lịch nhận kết quả đánh giá tiến độ Đồ án Tốt nghiệp HK2 năm học 2015-2016

16/03/2016 13:53
Khoa CNTT thông báo lịch nhận kết quả đánh giá tiến độ Đồ án Tốt nghiệp 2015-2016 lần 1 như sau:
  • Thời gian: 17/03/2016, trong giờ hành chính (Theo kế hoạch Tốt nghiệp) sinh viên làm Đồ án Tốt nghiệp đến nhận:
    • Sổ theo dõi
    • Bản sao biên bản kiểm tra tiến độ
    • Quyển báo cáo,bản in slide 
  • Địa điểm: thư viện Khoa CNTT

Chú ý: Sinh viên mang theo giấy tờ tùy thân (có ảnh)

(8129 lần xem)