Thông báo Lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2015-2016 tại bộ môn Công nghệ phần mềm

01/04/2016 16:31
Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2015-2016 như sau:
Ngày Giờ Phòng Hội đồng
04/04/2016 08:00 22 SE08
04/04/2016 08:00 24 SE13
04/04/2016 13:00 24 SE14
05/04/2016 13:00 22 SE07
06/04/2016 08:00 22 SE10
06/04/2016 08:00 24 SE12
06/04/2016 13:00 22 SE09
06/04/2016 13:00 24 SE11

Lưu ý: sinh viên có thể chủ động mời GVHD của mình cùng tham dự buổi seminar

Lịch trả kết quả Seminar:

  • Thời gian: 08/04/2016 09:00 và 15:00
  • Địa điểm: P31 (gặp cô Thuỳ)
  • Sinh viên mang theo giấy tờ tuỳ thân có ảnh.

Danh sách sinh viên các Hội đồng như sau:

Báo cáo chuyên môn

Báo cáo chuyên môn

Báo cáo chuyên môn

Báo cáo chuyên môn

Báo cáo chuyên môn

Báo cáo chuyên môn

Báo cáo chuyên môn

Báo cáo chuyên môn

(22729 lần xem)