Thông báo tổ chức seminar đánh giá chuyên môn đồ án Tốt nghiệp (lần 2) thuộc bộ môn HTTT (IS)

19/04/2016 13:25
Bộ môn Hệ thống thông tin thông báo lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp (lần 2) HK2 năm học 2015-2016 như sau:
  • Thời gian: 15:00, thứ 4, ngày 20/04/2016
  • Địa điểm: phòng 24, khoa CNTT
  • Đối tượng: sinh viên do bộ môn IS phụ trách chưa được thông qua trong lần seminar chuyên môn thứ 1.
  • Kết quả seminar sẽ được trả sau buổi báo cáo.
(10919 lần xem)