Thông báo họp sinh viên chuẩn bị công tác bảo vệ Đồ án, thi các Chuyên đề tốt nghiệp học kỳ 2 năm 2015-2016

19/04/2016 14:20
Thông báo họp sinh viên chuẩn bị công tác bảo vệ Đồ án, thi các Chuyên đề tốt nghiệp học kỳ 2 năm 2015-2016 Khoa CNTT Thông báo họp sinh viên chuẩn bị công tác bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp học kỳ 2 năm 2015-2016 như sau:
  • Thời gian: 15h ngày 22/04/2016 (theo kế hoạch đã công bố)
  • Địa điểm: Phòng 51
  • Đối tượng: Toàn bộ sinh viên thực hiện đồ án và sinh viên thực hiện chuyên đề tốt nghiệp.
(21930 lần xem)