Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Viện với sv năm 2016

20/04/2016 20:41
Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Viện với sv năm 2016 Khoa CNTT thông báo kế hoạch tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Viện với sv năm 2016 và hướng dẫn thực hiện như sau:
Tags:
  1. Thời gian: 7h30, ngày 22/04/2016
  2. Địa điểm: hội trường - phòng 52
  3. Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ cơ hữu của Khoa và các Sinh viên được triệu tập có tên trong danh sách kèm theo

Danh sách sinh viên tham dự đối thoại sv cấp khoa

Danh sách sinh viên tham dự đối thoại sv cấp khoa

Danh sách sinh viên tham dự đối thoại sv cấp khoa

Danh sách sinh viên tham dự đối thoại sv cấp khoa

(7515 lần xem)