Thông báo v/v Tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên năm học 2015 - 2016

14/05/2016 11:13
Thực hiện kế hoạch số 67/KH-ĐHM ngày 04 tháng 05 năm 2016 của Viện Đại học Mở Hà Nội về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên năm học 2015 - 2016” cho sinh viên cuối khóa hệ chính quy:
Tags:

1. Thời gian: 7h30, Thứ Ba ngày 24/5/2016

2. Địa điểm: Hội trường tầng 5 Khoa CNTT

3. Chủ đề chính của Hội thảo:

  • Tuyên truyền, giáo dục cho SV về việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, Pháp luật và luật về an toàn giao thông
  • Học tập nội dung các bộ luật để sinh viên vận dụng ngay sau khi tốt nghiệp
  • Trang bị một số kiến thức về việc làm, kỹ năng xin việc và làm việc hiệu quả
  • Tăng cường cho sinh viên gặp gỡ các doanh nghiệp, tiếp cận yêu cầu về nguồn nhân lực

4. Thành phần tham dự:

  • Các báo cáo viên tham gia báo cáo
  • Các thầy/cô khoa CNTT
  • Tất cả sinh viên Khóa 1210A, SV các khóa trước chưa tham gia hoạt động này và các sinh viên khoá 1310A có điều kiện để tốt nghiệp vào HK1 năm học 2017-2018 (bắt buộc và có báo cáo thu hoạch)
(4915 lần xem)