Kết quả tìm kiếm
Thông báo v/v Tổ chức Seminar Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ CNTT tháng 06/2023
10/06/2023
Để có được các ý kiến đóng góp của giảng viên, nhà khoa học nhằm hoàn thiện luận văn của mình.
Bản mô tả Chương trình đào tạo Cử nhân Ngành CNTT
21/05/2023
Khoa CNTT giới thiệu Bản mô tả CTĐT ngành CNTT năm 2022, trình độ Cử nhân để SV có thời gian nghiên cứu, tìm hiểu
Bản mô tả Chương trình đào tạo Kĩ sư Ngành CNTT - Phần 1
21/05/2023
Khoa CNTT giới thiệu Bản mô tả CTĐT ngành CNTT năm 2022, trình độ Kĩ sư để SV có thời gian nghiên cứu, tìm hiểu
Thông báo v/v Tổ chức Seminar Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ CNTT tháng 04/2023 - Hội đồng 2
19/04/2023
Để có được các ý kiến đóng góp của giảng viên, nhà khoa học nhằm hoàn thiện luận văn của mình.
Thông báo v/v Tổ chức Seminar Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ CNTT tháng 01/2023
04/01/2023
Tại buổi Seminar này, học viên sẽ báo cáo các nội dung đã thực hiện và kết quả để nhận được sự đóng góp ý kiến từ các nhà khoa học, các giảng viên.
Semina môn học Xử lý ảnh (học viên cao học ngành CNTT)
12/12/2022
HTTT - Xemina môn học Phân tích và Thiết kế Hướng đối tượng (học viên cao học ngành CNTT)
09/11/2022
Nhằm nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học, các học viên cao học ngành CNTT thực hiện nghiên cứu các chủ đề được giảng viên chuyên môn phân công và hướng dẫn.
Thông báo v/v Tổ chức Seminar Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ CNTT tháng 06/2022
08/06/2022
Sau một thời gian thực hiện luận văn tốt nghiệp, các học viên cao học sẽ thực hiện buổi báo cáo chuyên môn về các nội dung trong luận văn.
Thông báo v/v Tổ chức Seminar Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ CNTT tháng 1/2022
31/12/2021
Đề chuẩn bị đăng ký bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ CNTT, các học viên cao học sẽ thực hiện buổi báo cáo chuyên môn về các nội dung trong luận văn tại Khoa CNTT - Trường ĐH Mở Hà Nội.
Thông báo v/v Tổ chức Seminar Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ CNTT tháng 11/2021
23/11/2021
Đề chuẩn bị đăng ký bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ CNTT, các học viên cao học sẽ thực hiện buổi báo cáo chuyên môn về các nội dung trong luận văn tại Khoa CNTT - Trường ĐH Mở Hà Nội.