Kết quả tìm kiếm
Thông báo Danh sách sinh viên, Mã phòng thi, Thời gian thi... môn Tư tưởng HCM
18/05/2020
Thông báo Danh sách sinh viên, Mã phòng thi, Thời gian thi... môn Tiếng Anh cơ bản 2
14/05/2020
Hội đồng thi cấp trường thông báo Danh sách sinh viên, Mã phòng thi, Thời gian thi... môn Tiếng Anh cơ bản 2 (theo hình thức trực tuyến) như sau
Lịch thi và DS thi chuẩn đầu ra NLNN đợt tháng 3 năm 2019
14/03/2019
Lịch thi sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa
10/01/2019
QĐ và DS thi chuẩn đầu ra NLNN đợt tháng 11 năm 2018
09/11/2018
Thông báo v/v Lịch thi tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán (Bằng Đại học thứ 2)
20/08/2014
Các môn thi sẽ diễn ra ngày 24/08 theo lịch cụ thể như sau
Kế hoạch đăng ký, ôn tập và thi chuẩn năng lực ngoại ngữ đợt 2 - 2014
24/06/2014
Thời gian đăng ký, ôn tập và thi Chuẩn năng lực ngoại ngữ 2014 đợt 2 của Viện Đại học Mở Hà Nội.
Thông báo Kế hoạch thi chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh đợt 2 năm 2014
29/05/2014
Căn cứ kết quả kỳ thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ ngày 22-23 và 28/03/2014 của sinh viên hệ chính quy năm cuối và Kế hoạch số 54/KH-ĐHM của Viện ĐH Mở HN.
Thông báo lịch thi khảo sát năng lực tiếng Anh năm 2014
16/04/2014
Lịch thi khảo sát năng lực tiếng Anh năm 2014
Thông báo lịch thi tốt nghiệp đại học hệ Liên thông CĐ lên đại học và TC lên ĐH hệ chính quy 26, 27/10/2013
24/10/2013
Thông báo lịch kết thúc & thi HK I ( 2013-2014)
19/10/2013
Khoa công nghệ thông tin thông báo lịch thi học kì I (2013-2014)
Thông báo v/v Thay đổi lịch thi học kỳ một số môn (15/04/2013)
16/04/2013
Khoa CNTT thông báo điều chỉnh lịch thi một số môn như sau
Lịch thi Khảo sát năng lực tiếng Anh ngày 13, 14/04/2013 (mới thay đổi)
11/04/2013
Viện ĐH Mở HN thông báo điều chỉnh Lịch thi Khảo sát năng lực tiếng Anh ngày 13, 14/04/2013 như sau
Lịch thi Khảo sát năng lực tiếng Anh ngày 13, 14/04/2013
10/04/2013
Viện ĐH Mở HN thông báo Lịch thi Khảo sát năng lực tiếng Anh ngày 13, 14/04/2013 như sau
Thông báo v/v Thay đổi lịch thi học kỳ một số môn
08/04/2013
Theo đề nghị của GV bộ môn, Khoa CNTT thông báo thay đổi (lùi) lịch thi một số môn như sau
Thay đổi lịch thi ngày 30/5/2012
29/05/2012
Do toàn thể cán bộ, giảng viên khoa CNTT phải tham dự một lịch công tác quan trọng của Viện ĐH Mở vào sáng 30/5/2012,
Lịch kết thúc và thi hết học phần của các lớp tín chỉ
01/05/2012
Giáo vụ khoa gửi lịch thi của các lớp tín chỉ (đợt 2)
Lịch thi sơ bộ học kỳ 2 năm học 2011-2012 một số lớp tín chỉ
11/04/2012
BQT trích đăng thông báo sơ bộ lịch thi của một số lớp tín chỉ từ ngày 16/04/2012 đến ngày 20/04/2012 như sau
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2011-2012 (lần 2)
30/03/2012
Giáo vụ khoa gửi lịch kết thúc, thi hết học phần học kỳ 2 năm học 2011-2012
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2011-2012 (lần 1)
25/03/2012
Giáo vụ khoa gửi lịch thi học kì 2 năm học 2011-2012