Kết quả tìm kiếm
Lịch Đánh giá quá trình Đồ án tốt nghiệp HK2 2023 - 2024 chuyên ngành Công nghệ phần mềm
09/03/2024
Lịch hội đồng báo cáo chi tiết:
Thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2024
29/12/2023
Căn cứ thông báo số 4897/TB-ĐHM ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Trường Đại học Mở Hà Nội.
Thông báo v/v Thay đổi khung giờ học (từ HK2 năm học 2023-2024)
25/12/2023
Khoa CNTT thông báo tới toàn thể CBVN, Thầy Cô, Sinh viên và Học viên:
Thông báo Kế hoạch đăng ký tín chỉ, học kỳ II năm học 2023-2024
20/12/2023
Khoa CNTT thông báo (Số 73/TB-CNTT) kế hoạch học tập học kỳ II, năm học 2023-2024 như sau:
Thông báo Triển khai khóa tập huấn Nâng cao năng lực số
18/10/2023
dành cho SV, GV trong khuôn khổ chương trình Digital Literacy for e-Learning thuộc dự án UNITWIN của UNESCO
Thông báo về việc cung cấp đồng phục học môn Giáo dục thể chất năm học 2023 – 2024
16/10/2023
Căn cứ Thông báo ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Trung tâm Giáo dục thể chất và quốc phòng an ninh (GDTC-QPAN) về việc cung ứng đồng phục TDTT cho sinh viên năm học 2023 - 2024;
Thông báo v/v khám sức khỏe cho sinh viên chính quy nhập học năm 2023
26/09/2023
Căn cứ thông báo số 40 của phòng công tác chính trị và sinh viên ngày 22/09/2023 khoa CNTT triển khai cho sinh viên nhập học năm 2023 khám sức khỏe đầu khóa cụ thể như sau:
Cẩm nang sinh viên cho sinh viên nhập học năm 2023 Trường Đại học Mở Hà Nội
13/09/2023
Nhà trường đã ban hành Cẩm nang sinh viên cho sinh viên nhập học năm 2023,
Thông báo v/v khám sức khỏe cho sinh viên chính quy nhập học năm 2022
22/08/2023
Căn cứ thông báo số 33 của phòng công tác chính trị và sinh viên ngày 16/08//2023 khoa Công ngệ Thông tin triển khai cho sinh viên nhập học năm 2022 khám sức khỏe đầu khóa cụ thể như sau:
Kết quả duyệt đề tài và phân công GVHD đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2023-2024
17/08/2023
Khoa thông báo kết quả duyệt đề tài (lần 1) và phân công GV hướng dẫn đồ án TN cho SV thực hiện trong HK1 năm học 2023-2024, như sau:
Danh sách tài liệu ngành Công nghệ Thông tin hiện có trên hệ thống thư viện
12/05/2023
DANH SÁCH TÀI LIỆU NGÀNH CNTT HIỆN CÓ TRÊN HỆ THỐNG THƯ VIỆN
Thông báo Kết quả duyệt đăng ký đồ án tốt nghiệp đợt HK2 năm học 2022-2023
19/01/2023
Khoa CNTT Thông báo Kết quả duyệt đăng ký đồ án tốt nghiệp đợt HK2 năm học 2022-2023 như sau:
Thông báo về việc trả đồng phục Thể dục, Thể thao cho sinh viên năm học 2022 - 2023
29/12/2022
Căn cứ kế hoạch năm học về việc triển khai cung ứng đồng phục Thể dục Thể thao cho học sinh – sinh viên năm học 2022 - 2023
Thông báo Danh sách, Lịch thi môn Tiếng Anh cơ bản 3 - Học kỳ 1 năm học 2022-2023
21/11/2022
Ban thư ký Hội đồng thi kết thúc học phần (HK1 năm học 2022-2023) Trường ĐH Mở HN thông báo Danh sách, Lịch thi môn Tiếng Anh cơ bản 3 - HK1 năm học 2022-2023 như sau:
Thông báo Danh sách, Lịch thi các môn Lý luận chính trị - Học kỳ 1 năm học 2022-2023
18/11/2022
Ban thư ký Hội đồng thi kết thúc học phần (HK1 năm học 2022-2023) Trường ĐH Mở HN thông báo Danh sách, Lịch thi các môn Lý luận chính trị đợt 1 (Kinh tế CT MLN, CNXHKH, LS Đảng CSVN, TT HCM, Đường lối CMVN) - HK1 năm học 2022-2023 như sau:
Thông báo lịch tổ chức Đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp chuyên ngành CN ĐPT HK 1(năm học 2022-2023)
09/11/2022
Bộ môn Công nghệ đa phương tiện thông báo
[Cập nhật] Thông báo danh sách hội đồng Báo cáo chuyên môn Đồ án chuyên ngành CNPM Học kì 1 năm học 2022 - 2023
09/11/2022
Bộ môn CNPM thông báo: (cập nhật ngày 14/11/2022)
Thông báo lịch báo cáo chuyên môn đồ án sinh viên chuyên ngành Mạng & An toàn hệ thống học kỳ 1 năm học 2022-2023
09/11/2022
Sinh viên thực hiện báo cáo chuyên môn đồ án theo danh sách Hội đồng được thông báo dưới đây. Chú ý lịch làm việc của từng Hội đồng.
Thông báo Lịch đăng ký seminar chuyên môn Đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2022-2023
09/11/2022
Thông báo kiểm tra điều kiện chuyên môn đối với sinh viên làm đồ án học kỳ 1 năm học 2022-2023
04/10/2022