Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập trong học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

13/09/2018 14:49

Căn cứ hướng dẫn số 69/HD-ĐHM  ngày 29 tháng 04 năm 2016, bản hướng dẫn số 132/HD-ĐHM-CTSV ngày 28 tháng 12 năm 2015 và bản hướng dẫn số 2993/HD-ĐHM-CTSV ngày 28 tháng 08 năm 2018 của phòng Công tác Chính trị sinh viên về việc thực hiện chế độ chính sách Miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2018-2019.

Bộ phận Văn phòng Khoa Công nghệ Thông tin thông báo thu hồ sơ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập.

Đối tượng được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập: căn cứ theo hướng dẫn tại http://www.fithou.edu.vn/Article.aspx?aid=985&cid=3

Địa điểm thu: Văn phòng Khoa Công nghệ Thông tin - Viện ĐH Mở HN (Nhà B101 - Nguyễn Hiền - Hai Bà Trưng - Hà Nội) ( gặp cô Nguyệt)

Thời gian: Từ ngày 24/09/2018 đến ngày 26/09/2018 (Sáng 8h-11h, Chiều 14h-16h30)

Chú ý: Trong hồ sơ sinh viên nhớ khai thêm thông tin số tài khoản cá nhân thuộc  ngân hàng vietcombank để thuận tiện cho việc thanh toán.

(25847 lần xem)