Thông báo thu bổ sung học phí (khóa nhập học năm 2018)

24/10/2018 10:22
Tags: học phí,

 

Bộ phận kế toán Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch thu bổ sung học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019 (Khóa nhập học 2018) như sau:

  • Đối tượng: Sinh viên Khóa nhập học 2018 đăng ký trên 20 tín chỉ                    
  • Mức thu:Số tiền học thực tế kỳ 1 - Số tiền đã thu tạm ứng kỳ 1 (20 tín chỉ x 315.000đ)             
  • Thời gian, địa điểm:

TT

KHÓA

NGÀY THU

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

1

1810A

29/10/2018

9g00-10g30

P17 – CSII – Khoa CNTT – 96 Định công

 

                                                                                    BỘ PHẬN KẾ TOÁN KHOA CNTT

Nơi nhận:

- CVHT, SV các lớp

- VPK

             - Ban CNK (để báo cáo)

           

(17743 lần xem)