Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK2 năm học 2018-2019 (cập nhật 01/04/2019)

21/12/2018 08:01
Tags: kế hoạch,

Mảng công việc Nội dung công việc Thực hiện Từ Đến trước Y/C minh chứng Ghi chú Tuần/kỳ
Mốc KH của HOU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019   24/12 06/05   tham chiếu KH năm học 18-19 của HOU 1
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên đăng ký lớp môn Đồ án tốt nghiệp SV, CTMS 26/12 28/12   Theo Qui định tốt nghiệp 1
Đào tạo Đăng ký học Sinh viên, CVHT 26/12 29/12   Có hướng dẫn;
Chú ý lịch học môn GDTC cho SV khóa nhập học năm 2016 chưa hoàn thành chương trình môn học này
1
Đào tạo Duyệt đăng ký học BLĐK 29/12 30/12     1
Đào tạo: Tốt nghiệp SV đăng ký đề cương đề tài đồ án lên hệ thống SV làm đồ án, CTMS 29/12 04/01   Theo Hướng dẫn, nếu lớp đồ án được duyệt 1
Hướng nghiệp Thực tập có giám sát SV chuyên đề thực tập chuyên ngành,
Tổ Hướng nghiệp,
GV giám sát
29/12 14/01     1
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên đăng ký các lớp chuyên đề tốt nghiệp SV, CTMS 31/12 07/01   Sau khi duyệt đồ án 2
Bộ môn Cơ sở Biên soạn giáo "CTDL" Biên soạn giáo "CTDL" 01/01 31/12      
Bộ môn Cơ sở Giải tích toán học (Phần 2) ThS. Lê Thị Thanh Thùy (Chủ biên) + ThS. Nguyễn Thùy Linh 01/01 31/12      
Bộ môn Cơ sở Đại số và hình học giải tích ThS. Lê Thị Thanh Thùy (Chủ biên) + ThS. Nguyễn Thùy Linh 01/01 31/12      
Bộ môn Cơ sở Chỉnh sửa lại ngân hàng đề BTL môn KTLT CS GV chuyên môn liên quan 01/01 28/02      
NCKH Triển khai đề tài NCKH cấp Trường Cô Mai Thị Thuý Hà và các thành viên 01/01 12/12 Báo cáo đề tài    
Đào tạo: Tốt nghiệp Duyệt đề cương đồ án (pha 1) GV 02/01 05/01     2
Đào tạo Điều chỉnh đăng ký học Giáo vụ, GVCN, SV 02/01 05/01   Theo hướng dẫn 2
Hướng nghiệp Kiến tập doanh nghiệp (tháng 1) Tổ Hướng nghiệp; SV; CVHT, BM Cơ sở; KH-ĐT 02/01 30/01     2
Đoàn TN Triển khai lượt về giải bóng đá sinh viên FITHOU LEAGUE BTC giải bóng đá, CLB tham gia 02/01 31/03 Thông tin giải đấu trên website khoa   2
Đào tạo Thực học Toàn khoa 02/01 10/04     2
Đào tạo Gửi thông báo nhắc SV BL quá hạn (lần 1/HK2) KHĐT 03/01 08/01 Mẫu thông báo;
Hóa đơn của bưu điện
  2
Đoàn TN Triển khai chương trình từ thiện trao quà cho các em nhỏ đón tết âm lịch Đoàn thanh niên- Hội sinh viên 03/01 12/01   Phối hợp cùng LCĐ khoa Tiếng Trung Quốc 2
Đào tạo: Công tác SV SH CDSV GK: nội dung Chính trị, Pháp luật BTC, SV giữa khoá 04/01 05/01   Thực hiện kế hoạch 3711/KH-ĐHM 2
Bộ môn HTTT Biên soạn Chương 1, 2 của Giáo trình Các hệ thống phân tán Nguyễn Đức Tuấn 04/01 30/03 Chương 1 và 2 của Giáo trình Các hệ thống phân tán    
Bộ môn HTTT Biên soạn Chương 1, 2 của Giáo trình Ứng dụng UML trong phân tích và thiết kế Mai Thị Thuý Hà 04/01 30/03 Chương 1 và 2 của Giáo trình    
Bộ môn HTTT Nghiên cứu môn học Ứng dụng UML trong phân tích và thiết kế Mai Thị Thuý Hà 04/01 30/03 Bản thuyết trình, biên bản sinh hoạt chuyên môn (seminar)    
Đào tạo: Tốt nghiệp Duyệt đề cương đồ án (pha 2) HĐK, CTMS 05/01 08/01     2
Đoàn TN FITHOU xanh Hội SV, SV đăng ký 07/01 07/01     3
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp Đề cương đề tài đồ án tốt nghiệp KH-ĐT, SV 07/01 13:00 07/01 15:00 theo Hướng dẫn P17 3
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp HĐK để xét duyệt đề tài ĐA & phân công GVHD Giáo vụ, HĐ Khoa 08/01 10:00 09/01 Đề cương đề tài
DS KQ duyệt đề tài + phân công bộ môn phụ trách
P16, nếu lớp ĐATN được duyệt 3
Đào tạo: Tốt nghiệp TB kết quả xét duyệt đăng ký đồ án, SV nhận giấy mời GV hướng dẫn đồ án tốt nghiệp KHĐT, SV 9/1 09:30 9/1 11:30 Thông báo KQ xét duyệt ĐA & Phân công GVHD đồ án;
DSSV ký nhận giấy mời
Tại phòng Thư viện
SV mang theo sổ theo dõi đồ án (liên hệ Thư viện Khoa)
3
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên nhận đề tài chuyên đề tốt nghiệp Giáo vụ, SV làm CĐTN 09/01 13:00 09/01 15:00 DS lớp chuyên đề + mã đề/sv 8:30-11:00 tại P17
SV mang theo sổ theo dõi (liên hệ Thư viện Khoa)
3
NCKH Các đơn vị và các chủ nhiệm đề tài triển khai thực hiện đề tài Chủ nhiệm đề tài và các thành viên 10/01/2019 21/12/2019 Kết quả nghiên cứu thể hiện sản phẩm của đề tài và báo cáo tổng kết đề tài   3
Đào tạo: Công tác SV SH CDSV GK: Kiểm tra đánh giá Ban coi thi, SV giữa khoá 14/01 16/01     4
Đào tạo Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo số SV đăng ký học/học kỳ CVHT, KH-ĐT 14/01 16/01 Báo cáo Tổng hợp số liệu đăng ký (từng lớp)
Báo cáo tổng hợp cả khoa
  4
Đối thoại Đối thoại cấp lớp CVHT; SV
KH-ĐT;
BLĐK, các bộ phận
14/01 19/01 BB từng lớp,
DS đại biểu được cử dự Đối thoại cấp khoa,
Báo cáo tổng hợp
Kết hợp họp lớp đầu kì 4
Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra điều kiện chuyên môn cho SV làm đồ án HĐ kiểm tra, SV 14/01 19/01   Những sv được HĐ yêu cầu,
Thực hiện theo thông báo.
4
Bộ môn Cơ sở Ký hợp đồng giảng dạy HKII (2018-2019) Trịnh Thị Xuân 15/01/2019 31/01/2019      
               
               
Tài chính Thu học phí Tài chính, CVHT, SV 21/01 28/01 Thông báo Thu học phí
Báo cáo thu học phí
Kết thúc lịch thu HP, ngoài Báo cáo BLĐK, cần công bố 1 danh sách SV nợ HP 5
Đào tạo: Tốt nghiệp Triển khai Quy trình xét công nhận tốt nghiệp cấp khoa (đợt xét T02/2019) KH-ĐT;
SV;
HĐ cấp khoa
21/01 11/02 Thông báo thu hồ sơ; Quy trình HK2 17-18 5
Hành chính - VP Trả đồng phục GDTC VPK 22/01 24/01   http://www.fithou.edu.vn/Article.aspx?aid=1438&cid=3 5
Mốc KH của HOU Nghỉ Tết âm lịch SV toàn khoa 26/01 12/02   Thông báo số 208/TB-ĐHM ngày 18/01/2019 5
Đào tạo: Công tác SV Sinh hoạt lớp (khoá 1810A) KH-ĐT;
CVHT, SV 1810A;
28/01 02/02 Biên bản họp lớp; Hình ảnh tuần thứ 4 hàng tháng, HĐ mới 6
Đào tạo Gửi các thông báo xử lý KQHT-RL HK1 (theo Quy chế) KH-ĐT 28/01 02/02 Mẫu thông báo;
Hóa đơn của Bưu điện;
Bản in thông báo trên website
Gửi cả cho các SV diện CB2 và diện BL quá hạn 6
Tài chính Thông báo danh sách SV chưa hoàn thành học phí sau đợt thu học phí HK2 BP Kế toán;
BLĐK;
CVHT; SV liên quan
28/01 02/02   BP Kế toán báo cáo BLĐK và thông báo công khai DS 6
Thư viện Báo cáo tình hình sử dụng thư viện BP Thư viện;
BLĐK
01/02 06/02   Thực hiện hàng tháng 6
Mốc KH của HOU Nghỉ Tết âm lịch CBVC toàn khoa 02/02 11/02   Thông báo số 208/TB-ĐHM ngày 18/01/2019 6
Đào tạo Gửi thông báo nhắc SV BL quá hạn (lần 2/HK2) KHĐT 11/02 16/02 Mẫu thông báo;
Hóa đơn của bưu điện
  6
Đào tạo: Công tác SV Khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của giảng viên BLĐK;
CTV ĐBCL (Nguyệt);
CVHT, SV 15A-18A
11/02 25/02     8
Bộ môn CNPM HDCM: Tech Talk môn học thuộc bộ môn Giảng viên, Sinh viên thuộc chuyên ngành CNPM 11/02 31/03 Sinh viên tham gia làm báo cáo kết quả và nộp tại BM.    
Bộ môn HTTT Tech Talk - Lập trình cho thiết bị di động Chuyên gia mời và Giảng viên chuyên môn 11/02 12/03 Biên bản, bản thuyết trình, tóm tắt báo cáo    
Bộ môn HTTT Nghiên cứu môn học Lập trình Hệ thống Nguyễn Đức Tuấn 12/02 15/08 Báo cáo Seminar chuyên môn, Biên bản Seminar Theo sự phân công của BLĐK  
Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm thủ tục đăng ký báo cáo tiến độ làm đồ án Giáo vụ, SV diện làm đồ án 13/02 09:00 13/02 11:00   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi 6
Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra tiến độ làm đồ án tốt nghiệp của SV KH-ĐT,
HĐ kiểm tra,
SV
14/02/2019 16/02 Thông báo,
QĐ phân công HĐ
Biên bản từng Đề tài/HĐ
  6
Đào tạo: Tốt nghiệp Kiểm tra tiến độ chuyên đề tốt nghiệp SV diện làm CĐTN, GVHD, KH-ĐT 14/02 09:00 14/02 11:00 - Photo sổ theo dõi có nhận xét tiến độ (đạt/không đạt) của GVHD từ đầu đến tuần kiểm tra tiến độ - SV không đạt/không nộp tiến độ bị yêu cầu kiểm tra chuyên môn theo thông báo.
- Điểm kiểm tra được tính Trung bình cộng với điểm của GVHD trước khi tính vào điểm thi
6
Đoàn TN Triển khai chương trình kỉ niệm ngày truyền thống Khoa 15/03 Đoàn thanh niên - Hội sinh viên 15/02 20/03     6
Đoàn TN FITHOU xanh Hội SV, SV đăng ký 18/02 18/02     7
Mốc KH của HOU Tập huấn xây dựng ngân hàng đề BLĐK; 01 chuyên viên; 02 GV 18/02 24/02     7
Mốc KH của HOU Nhà trường xét tốt nghiệp đợt T02/2019   18/02 04/03   tham chiếu KH năm học 18-19 của HOU 7
Hướng nghiệp Kiến tập doanh nghiệp (tháng 2) Tổ Hướng nghiệp; SV; CVHT, BM Cơ sở; KH-ĐT 18/02 29/02     9
Đào tạo SV đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ SV;
KHĐT
18/02   Thông báo; DS đăng ký dự thi   7
Đào tạo: Tốt nghiệp Xét công nhận tốt nghiệp cấp Khoa HĐ theo QĐ 18/02 10:00 19/02 QĐ hội đồng.
Các danh sách/báo cáo
Các báo cáo tự kiểm tra.
Biên bản họp hội đồng
Căn cứ Khung kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 của nhà trường 7
Bộ môn Cơ sở Trao đổi về thuật toán và CTDL trong môn CTDL> GVC Nguyễn Thanh Tùng và các Gv chuyên môn 18/02 28/02 Mail thông báo, biên bản, nội dung báo cáo    
Bộ môn M&KTMT Techtalk - An ninh bảo mật dữ liệu Chuyên gia mời ngoài 19/02 28/02 Slide báo cáo viên Sinh viên chuyên ngành Mạng & An toàn hệ thống tham dự  
Phát triển chuyên môn Seminar các môn học thuộc bộ môn Giảng viên chuyên môn 22/02 22/02 Biên bản, Slide    
Đào tạo: Tốt nghiệp Thông báo kết quả kiểm tra tiến độ Đồ án/Chuyên đề TN KHĐT 25/02 26/02 Kết quả kiểm tra (dán bản tin + đăng website)   8
Đào tạo: Công tác SV Sinh hoạt lớp (khoá 1810A) KH-ĐT;
CVHT, SV 1810A;
25/02 02/03 Biên bản họp lớp; Hình ảnh Tuần thứ 4 hàng tháng 8
Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm đồ án nộp xác nhận tiến độ bổ sung (nếu HĐ tiến độ yêu cầu) SV làm đồ án 25/02 14:00 25/02 16:00   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi 8
Đào tạo SV 1610A học GDTC (3 tc) SV 1610A; KH-ĐT; 26/02 03/05   TB số 01/TB-GDTC-QPAN ngày 21/08/2018: 7:30 (T3, T5)/tuần 8
Thư viện Báo cáo tình hình sử dụng thư viện BP Thư viện;
BLĐK
01/03 06/03   Thực hiện hàng tháng 8
NCKH Tổ chức hội thảo "Nâng cao năng lực thực hành hướng tới phát triển chuyên môn ngành CNTT" Ban tổ chức, các Bộ môn và các giảng viên chuyên môn 01/03/2019 20/03/2019 Tờ trình, bài báo, biên bản nghiệm thu, bản thuyết trình   8
Đoàn TN Tham gia chương trình kỉ niệm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Đoàn trường tổ chức Đoàn thanh niên 01/03 26/03     8
Hướng nghiệp Kiến tập doanh nghiệp (tháng 3) Tổ Hướng nghiệp; SV; CVHT, BM Cơ sở; KH-ĐT 01/03 30/03     10
Đối thoại Tổ chức Đối thoại cấp khoa giữa lãnh đạo khoa và SV CVHT; SV
KH-ĐT;
BLĐK, các bộ phận
01/03 14:00 02/03 BB cấp Khoa,
BB tổng hợp các đề xuất kiến nghị gửi cấp Trường
  8
Bộ môn CNPM Thực tập có giám sát BM, sinh viên thuộc chuyên ngành 01/03 00:00 31/05 Báo cáo thực tập    
Bộ môn CNPM TechTalk môn Lập trình di động nâng cao Bộ môn, GV chuyên môn, SV chuyên ngành 04/03 00:00 04/03 Báo cáo thu hoạch của sinh viên    
Đoàn TN FITHOU xanh Hội SV, SV đăng ký 04/03 04/03     9
Công đoàn Hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 2019 Theo TB 05/03 06/03   Thông báo số 10/CĐ ĐHM 9
Đào tạo: Tốt nghiệp SV làm thủ tục đăng ký báo cáo chuyên môn với các BM Bộ môn;
SV diện làm đồ án
06/03 11/03 Thông báo của các Bộ môn Hồ sơ theo hướng dẫn trong sổ theo dõi quá trình 9
Đối thoại Khảo sát ý kiến người học KH-ĐT; CVHT, SV 07/03 14/03   Online 9
Đoàn TN Xây dựng video dự thi cho đội tuyển Olympic Tin học và Tiếng anh không chuyên Đoàn thanh niên 10/03 30/04   Theo lịch của BTC cuộc thi 10
Mốc KH của HOU Nhà trường chốt học phí HK2   11/03 16/03   tham chiếu KH năm học 18-19 của HOU 10
Đào tạo: Tốt nghiệp Trao bằng tốt nghiệp cho SV đã được công nhận tốt nghiệp BLĐK, BTC, GV, SV nhận bằng 11/03   Thông báo - Tờ trình - Kế hoạch - D/S SV nhận bằng - DS Khách mời - DS ban chủ lễ - DS ban tổ chức - Dự trù chi phí - Các giấy tờ liên quan để thanh toán (dự kiến) 10
Bộ môn CNPM TechTalk môn Lập trình Web nâng cao BM, GV và sinh viên 11/03 00:00 11/03 Báo cáo thu hoạch    
Đào tạo Gửi thông báo nhắc SV BL quá hạn (lần 3/Hk2) KH-ĐT 12/03 17/03 Mẫu thông báo;
Hóa đơn của bưu điện
  10
Bộ môn CNPM Hội đồng báo cáo chuyên môn đồ án tốt nghiệp Bộ môn, giảng viên, sinh viên làm đồ án, sinh viênchuyên ngành 13/03 00:00 18/03 Quyết định HD, sinh viên chuyên ngành báo cáo kết quả tham gia hoạt động chuyên môn tại bộ môn Sinh viên chuyên ngành bắt buộc tham gia  
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên báo cáo chuyên môn tại các Bộ môn Giáo vụ, HĐ kiểm tra, SV 13/03 18/03   Hội đồng tại các Bộ môn 10
Hướng nghiệp Framgia Tour Tổ hướng nghiệp và GV, sinh viên 14/03 00:00 14/03 Báo cáo thu hoạch    
NCKH Tham gia tập huấn hoàn thiện Thuyết minh đề tài NCKH cấp Trường Cô Mai Thị Thuý Hà 14/03 00:00 14/03      
Đào tạo Thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ HĐ thi phối hợp PĐT 18/03 23/03 QĐ + DS dự thi
QĐ công nhận đạt CĐR NLNN
tham chiếu KH năm học 18-19 của HOU 11
Mốc KH của HOU Thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ HĐ thi phối hợp PĐT 18/03 23/03 QĐ + DS dự thi
QĐ công nhận đạt CĐR NLNN
tham chiếu KH năm học 18-19 của HOU 11
Hành chính - VP Hạn cuối nhận đơn xin nộp học phí muộn VPK CS2; SV chưa hoàn thành học phí theo thông báo 21/03 22/03   Quy trình xử lý Nộp học phí muộn 11
Đào tạo Lập kế hoạch thi (gửi phòng KT&ĐBCL), chuẩn bị đề thi Tổ KH-ĐT; Phòng khảo thí (phối hợp);
Các bộ môn liên quan
21/03 26/03     11
Hướng nghiệp Kiến tập MISA Tổ hướng nghiệp, GV 23/03 00:00 30/03 Báo cáo thu hoạch của sinh viên tham gia    
Đào tạo: Công tác SV Tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên cuối khóa Kh-ĐT, Tổ hướng nghiệp, SV cuối khoá 25/03 30/03 QĐ BTC,
Kế hoạch tổ chức
Bài báo cáo của BC V
Bài thu hoạch của SV
Hình ảnh
Lưu ý các SV trước khoá 14A 12
Đào tạo: Công tác SV Sinh hoạt lớp (khoá 1810A) KH-ĐT;
CVHT, SV 1810A;
25/03 30/03 Biên bản họp lớp; Hình ảnh tuần thứ 4 hàng tháng, HĐ mới 12
Phát triển chuyên môn Seminar các môn Giảng viên chuyên môn 29/03 00:00 29/03 Biên bản, Slide    
Bộ môn CNPM Seminar môn học Bộ môn, Giảng viên chuyên môn và các giảng viên 29/03 00:00 29/03 Biên bản, slide    
Đoàn TN FITHOU xanh Hội SV, SV đăng ký 01/04 01/04     13
Thư viện Báo cáo tình hình sử dụng thư viện BP Thư viện;
BLĐK
01/04 06/04   Thực hiện hàng tháng 13
Hướng nghiệp Kiến tập doanh nghiệp (tháng 4) Tổ Hướng nghiệp; SV; CVHT, BM Cơ sở; KH-ĐT 01/04 30/04     15
Bộ môn Cơ sở Ôn tập và thành lập đội tuyển thi Olympic tin học - tiếng Anh không chuyên cô Nguyễn Thị Quỳnh Như + cô Nguyễn Thúy Lan 01/04 31/05 Kế hoạch nhà trường, thông báo, danh sách đội tuyển, lịch ôn tập, ...   13
Đào tạo: Tốt nghiệp Bộ môn nộp về Giáo vụ kết quả Seminar đánh giá chuyên môn các SV làm đồ án TN Giáo vụ, Bộ môn 08/04 09/04 1. QĐ thành lập các HĐ cấp bộ môn
2. Biên bản đánh giá từng đề tài
Theo mẫu quy định 14
Đào tạo: Công tác SV Tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên cuối khóa (nội dung Chính trị, Pháp luật) Kh-ĐT, Bộ môn Cơ sở, SV giữa & cuối khoá, CVHT 08/04 13/04 QĐ BTC,
Kế hoạch tổ chức
Bài báo cáo của BC V
Bài thu hoạch của SV
Hình ảnh
Lưu ý các SV trước khoá 14A 14
Đào tạo Thông báo về đợt học GDQP-AN Tổ KH-ĐT, Kế toán, CVHT 08/04   Thông báo thời gian học, thời gian thu học phí Kế hoạch số 1/KH-GDQP&AN ngày 01/02/2018 14
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ tốt nghiệp SV diện Bảo vệ TN
BP KH-ĐT
10/04 09:00 10/04 11:00   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi 14
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp HĐ Khoa để phân công GV phản biện ĐATN HĐ Khoa, Giáo vụ 09/04 12/04   Thời gian:
TP: HĐK
14
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp báo cáo chuyên đề TN Giáo vụ, SV diện thi TN 16/04 09:00 16/04 11:00 Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi Tại phòng 17, trong giờ hành chính 15
Đào tạo Tổ chức thi học kỳ HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 10/04 01/05   1. Môn nào xong trước thi trước.
2. Kiểm tra DS phân công GV hỏi thi các môn BTL (01 ngày sau hạn các BM phân công)
3. Công bố trên bảng tin mỗi thứ 6 trước tuần có lịch thi
4. Kiểm tra thông tin SV trong DS dự thi
14
Đào tạo: Tốt nghiệp Họp SV chuẩn bị công tác thi và bảo vệ ĐATN Bộ phận chuyên trách, SV 15/04 20/04   1. Thông tin quy trình tổ chức
2. Thông tin kế hoạch
3. Điểm danh tính điểm chuyên cần cho lớp đồ án, chuyên đề TN
15
Đào tạo: Tốt nghiệp Tổ chức Thi chuyên đề tốt nghiệp HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 17/04     Xem lịch thi chi tiết tại bảng tin hoặc CTMS 15
Đào tạo: Tốt nghiệp Tổ chức trao bằng tốt nghiệp (đợt xét T2/2019) BLĐK, BTC, GV, SV nhận bằng 23/03   (tương tự lần trước) Trường tổ chức 11
Đào tạo: Tốt nghiệp TB kết quả phân công GV phản biện đồ án TN, SV nhận giấy mời GV phản biện đồ án TN Giáo vụ, SV 16/4 13:00 16/4 15:00   Trả 1 quyển đồ án có chữ ký xác nhận của BP trả để SV mang nộp GVPB 15
Đào tạo Thi các môn TACB KHĐT, SV, HĐ thi 17/04 20/04   Kế hoạch thi các môn chung 18-19 15
NCKH Tổ chức đánh giá đề tài NCKH Sv cấp khoa   22/04 29/04     16
Đào tạo: Tốt nghiệp Sinh viên hoàn tất hồ sơ, thủ tục để bảo vệ đồ án Giáo vụ, SV diện bảo vệ TN 24/4 14:00 24/04 16:00   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi 16
Đào tạo: Công tác SV Sinh hoạt lớp (khoá 1810A) KH-ĐT;
CVHT, SV 1810A;
26/04 27/04 Biên bản họp lớp; Hình ảnh Thứ 6- tuần thứ 4 hàng tháng, HĐ mới 16
Đào tạo Thi các môn Lí luận chính trị KHĐT, SV, HĐ thi 23/04 24/04   Kế hoạch thi các môn chung 18-19 16
Đào tạo Thông báo Kế hoạch học kỳ tiếp theo Giáo vụ, GVCN, SV
Web & bảng tin, PĐT, PKT
29/04 04/05 Bản tin Website;
Kế hoạch lưu VPK, BLĐK
Nộp kế hoạch học kỳ và TKB cho P.QLĐT 17
Đào tạo Lên điểm, xác nhận điểm Giáo vụ, CTMS 29/04 04/05     17
Thư viện Báo cáo tình hình sử dụng thư viện BP Thư viện;
BLĐK
01/05 06/05   Thực hiện hàng tháng 17
NCKH Thông báo về việc tính giờ hoạt động khoa học của Giảng viên năm học 2018-2019 Tổ NCKH 01/05/2019 10/05/2019 Thông báo   17
Hướng nghiệp Kiến tập doanh nghiệp (tháng 5) Tổ Hướng nghiệp; SV; CVHT, BM Cơ sở; KH-ĐT 01/05 30/05     17
Đào tạo: Tốt nghiệp Tổ chức Bảo vệ đồ án tốt nghiệp HĐBV, Giáo vụ, Tài chính, SV 02/05 03/05   Xem lịch thi tại bảng tin hoặc hệ thống CTMS 17
Đào tạo: Công tác SV Triển khai xét KQ rèn luyện cấp lớp KH-ĐT,
CVHT,
SV các lớp
02/05 07/05 1. Thông báo lịch họp các lớp (website)
2. Hướng dẫn, yêu cầu thực hiện (của khoa)
3. Phiếu đánh giá RL (theo từng lớp)
4. Biên bản họp lớp
5. Biểu mẫu tổng hợp theo y/c P.CTSV
Lưu ý những SV có/không được có trong DS
Xét cho những SV đủ điều kiện và có nguyện vọng xét tốt nghiệp đợt Th6
17
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp đơn và hồ sơ xin xét công nhận tốt nghiệp (theo mẫu) SV đã hoàn thành CTĐT + các điều kiện xét TN
Giáo vụ
04/05 09/05 Thông báo tham chiếu KH năm học 18-19 của HOU 17
Đào tạo Trả kết quả học tập tích luỹ về CVHT KH-ĐT, CVHT 06/05 07/05 Bản in KQHT tích luỹ của SV chưa tốt nghiệp KH-ĐT in, kí bản cứng
bàn giao cho CVHT có kí nhận
18
Đào tạo Lập kế hoạch đào tạo & xếp lịch BLĐK,
trưởng/phó bộ môn,
KH-ĐT,
GV phụ trách lớp Lai Châu,
GV quan tâm
06/05 13/05 Biên bản cuộc họp phân công HK trước,
Đề xuất phân công chuyên môn (nếu có),
Biên bản họp
Chú ý Nộp TKB cho P.QLĐT 0
Đối thoại Tham dự đối thoại cấp trường Sinh viên được triệu tập,
BLĐK
07/05/2019 08/05/2019 Thông báo triệu tập,
Hình ảnh
  0
Đào tạo: Tốt nghiệp SV nộp quyển đồ án tốt nghiệp + đĩa ghi chương trình + bản mềm báo cáo đồ án TN Bộ phận chuyên trách, SV 08/05 09/05 02 bộ: Quyển bìa cứng đã hoàn thiện (nếu phải chỉnh sửa phải nộp kèm xác nhận của HĐ)+ đĩa chương trình + bản mềm báo cáo đồ án 3 ngày sau lễ bảo vệ
Nộp tại bộ phận thư viện Khoa
18
Đào tạo: Tốt nghiệp Triển khai Quy trình xét công nhận tốt nghiệp cấp khoa (đợt xét T06/2018) KH-ĐT;
SV;
HĐ cấp khoa
13/05 12/06     1

Mốc KH của HOU HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2018-2019   13/05 12/08   tham chiếu KH năm học 18-19 của HOU 1

(56794 lần xem)