Thông báo v/v thu học phí kỳ 1 năm học 2019-2020

13/09/2019 13:09
Thông báo Vv thu học phí kỳ 1 năm học 2019-2020
Tags: học phí,

Bộ phận kế toán Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch thu học phí học kỳ 1 năm học 2019-2020 như sau:

  • Đối tượng:              Sinh viên Đại học ngành CNTT Hệ Chính quy, Vừa học vừa làm, Hệ Từ xa
  • Mức thu:                Theo Quyết định số 2500/QĐ-ĐHM
  • Thời gian thu:

STT

KHÓA

Trình tự thực hiện

Sinh viên

Ngân hàng

Bộ phận KT

1

1310A, 1410A, 1510A, 1610A, 1710A, 1810A

    Trước 22/09/2019, sinh viên nộp tiền vào tài khoản cá nhân đã đăng ký tại VCB, lưu ý tài khoản phải có số dư lớn hơn số tiền thu học phí 50.000đ.

    Thu học phí trong tài khoản của SV từ ngày 23/09/2019 đến ngày 25/9/2019 (theo nghiệp vụ uỷ nhiệm thu). Chuyển DS cho Khoa trước ngày 01/10

    Gạch nợ học phí từ ngày 01/10/2019 đến ngày 04/10/2019

2

0011B, 1210A

Nộp trực tiếp: 8g30-10g00 ngày 27/09/2019,  
P17 – khu giảng đường khoa CNTT

 

Lưu ý:

  1. Sinh viên cần in sao biên lai học phí đăng ký với VP Khoa (Tầng trệt) từ ngày 16-17/10/2019 (khi đến mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư)
  2. Mọi trường hợp không theo đúng thời hạn thông báo này phải tuân thủ Quy trình xử lý nộp học phí muộn đã công bố tại http://www.fithou.edu.vn/Article.aspx?aid=1357&cid=12

 

BỘ PHẬN KẾ TOÁN KHOA CNTT

(18006 lần xem)