Thông báo v/v Triển khai 3 tín chỉ học phần GDTC cho khoá 1710A

10/11/2019 09:17
Căn cứ Lịch giảng dạy môn Giáo dục Thể chất năm học 2019 - 2020" do TT Giáo dục TC & QPAN - Trường ĐH Mở Hà Nội ban hành,
Tags: thông báo, GDTC,

Khoa CNTT thông báo triển khai lớp GDTC (3tc) như sau:

  1. Đối tượng học tập: sinh viên khoá 1710A (bắt buộc) 
  2. Thời gian học tập:  12/11/2019 - 16/01/2020 (theo lịch cụ thể từng lớp)
  3. Địa điểm học tập: Trung tâm TDTT quận Hoàng Mai (Ngõ 104 Nguyễn An Ninh, Hoàng Mai, Hà Nội)
  4. Đăng ký học:
    1. Trước 10:00 ngày 11/11/2019: SV tự thực hiện đăng ký (theo hướng dẫn)
    2. Từ 10:00 11/11 đến trước 17:00 11/11: CVHT 1710A tiến hành đăng ký bắt buộc đối với các SV thuộc diện trên.
(16532 lần xem)