Thông báo số 2 v/v Điều chỉnh các lớp tín chỉ HK2 năm học 2019-2020

06/01/2020 08:01
Khoa CNTT thông báo điều chỉnh một số lớp tín chỉ như sau:
 1. Huỷ một số lớp tín chỉ do có số SV đăng ký quá ít,
  những SV đã đăng ký các lớp này đã được chuyển sang các lớp cùng môn, không trùng lịch, còn chỉ tiêu
  STT Môn học Lớp tín chỉ Giảng viên Tổng số ĐK
  11 Chuyên đề thực tập cơ sở AAB3212019.005 Dương Chí Bằng 1
  12 Chuyên đề thực tập cơ sở AAB3212019.004 Trịnh Thị Xuân 15
  135 Tiếng Anh cơ bản 2 MHN2122019.013, MHN2122019.021 Võ Thành Trung 16
  132 Tiếng Anh cơ bản 2 MHN2122019.014, MHN2122019.022 Ngô Thị Thanh Thảo 18
  136 Tiếng Anh cơ bản 2 MHN2122019.001, MHN2122019.017 Nguyễn Thị Thuý Lan 18
 2. Mở thêm:
  • 01 lớp Cơ sở dữ liệu, lịch học Chiều thứ 3, tiếp tục nhận đăng ký
  • 01 lớp Công nghệ Đa phương tiện, lịch học Chiều thứ 3, tiếp tục nhận đăng ký
  • 01 lớp Thiết kế Giao diện người dùng, lịch học Chiều thứ 7, tiếp tục nhận đăng ký
(17423 lần xem)