Kết quả kiểm tra tiến độ Chuyên đề tốt nghiệp HK2 năm học 2019-2020

10/02/2020 16:09
Khoa CNTT thông báo kết quả kiểm tra tiến độ thực hiện Chuyên đề TN của SV trong HK2 năm học 2019-2020, như sau:

Môn: Chuyên đề Công nghệ phần mềm & ứng dụng
       
Ngày nhận đề: 2/1/2020
     
                 
TT Mã SV Họ Tên Lớp HC CN Số đề GVHD KQ tiến độ Ghi chú tiến độ
1 14A10010078 Dương Ngọc Quang Anh 1410A03 CNPM 1908 T.Dũng   GV không gửi xác nhận
2 11A100322 Đặng Đình Tuấn Anh 0011B6 CNM 1917 T.Dũng   GV không gửi xác nhận
3 12A10010343 Phạm Minh Đoàn 1210A06 CNPM 1914 Tùng Đạt  
4 14A10010099 Phạm Viết Hải 1410A03 CNM 1916 T.Dũng   GV không gửi xác nhận
5 14A10010115 Vũ Quang Hiệp 1410A02 CNPM 1915 Tùng Đạt  
6 13A10010012 Tống Thị Khánh Hoài 1310A01 CNPM 1910 Linh Đạt  
7 14A10010147 Nguyễn Việt Phong 1410A03 CNPM 1911 Linh Đạt  
8 14A10010069 Trần Công Sơn 1410A03 CNPM 1909 T.Dũng Đạt  
9 14A10010125 Nguyễn Thế Trung 1410A03 CNPM 1907 H.Dũng Đạt  
10 14A10010185 Phạm Quang Trung 1410A02 CNPM 1912 Tâm Đạt  
11 12A10010262 Nguyễn Thanh Tùng 1210A04 CNPM 1913 Tâm   GV không gửi xác nhận
12 14A10010216 Nguyễn Minh Hoàng 1410A03 CNĐPT 1905 Như   GV không gửi xác nhận
13 14A10010198 Vũ Hồng Đăng 1410A04 CNPM 1913 Tâm   GV không gửi xác nhận
                 
Môn: Chuyên đề Kết thúc chuyên ngành
               
                 
TT Mã SV Họ Tên Lớp HC CN Số đề GVHD KQ tiến độ Ghi chú tiến độ
3 15A10010119 Nguyễn Đình Việt Anh 1510A06 CNĐPT 18N..N3 Như Đạt  
7 15A10010131 Đinh Thị Dinh 1510A04 CNĐPT KT20..H4 Hùng Đạt  
8 15A10010239 Vương Thị Thu Dung 1510A05 CNPM 1914 Tùng Đạt  
9 15A10010063 Vũ Hải Dương 1510A06 CNĐPT 18N..N2 Như Đạt  
10 15A10010320 Hoàng Văn Điều 1510A03 CNĐPT 1901 H.Dũng Chậm TĐ  
11 15A10010134 Trần Nam Định 1510A02 CNPM 1910 Linh Đạt  
12 15A10010328 Đào Minh Đức 1510A02 CNĐPT KT20..H1 Hùng Đạt  
13 15A10010223 Phạm Kiên Giang 1510A06 CNĐPT KT20..H3 Hùng Đạt  
16 15A10010155 Đàm Thị Hoa 1510A06 CNĐPT 1905 Như Đạt  
17 15A10010168 Trần Thị Hoa 1510A02 CNPM 1907 H.Dũng Đạt  
19 16A10010046 Nguyễn Hữu Hóa 1610A05 CNPM 1915 Tùng   GV không gửi xác nhận
20 15A10010117 Đặng Thị Huyền 1510A03 CNĐPT 1906 Xuân Đạt  
21 15A10010231 Nguyễn Thị Huyền 1510A06 CNĐPT 18N..N4 Như Đạt  
22 15A10010109 Trần Mạnh Hùng 1510A02 CNPM 1912 Tâm Đạt  
23 15A10010222 Vũ Mạnh Hùng 1510A03 CNĐPT 1902 Hùng Đạt  
25 15A10010022 Lương Thị Hương 1510A01 CNĐPT 18N..N4 Như Đạt  
26 15A10010235 Đặng Thị Phương Lan 1510A04 CNPM KT20..H2 Hùng Đạt  
27 15A10010327 Vũ Thị Nhật Lệ 1510A06 CNĐPT 18N..N5 Như Đạt  
28 15A10010136 Phạm Ngọc Long 1510A01 CNĐPT KT20..H4 Hùng Đạt  
30 15A10010255 Trần Tiến Mạnh 1510A05 CNĐPT 18N..N3 Như Đạt  
31 15A10010276 Đặng Duy Nam 1510A03 CNĐPT 18N..N1 Như Đạt  
32 15A10010060 Lê Hồng Nam 1510A02 CNĐPT 1906 Xuân   GV không gửi xác nhận
33 15A10010014 Đinh Thị Nga 1510A02 CNĐPT KT20..H5 Hùng Đạt  
34 16A10010054 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 1610A06 CNĐPT 18N..N1 Như Đạt  
35 15A10010311 Nguyễn Quang Ninh 1510A06 CNĐPT 1903 Hùng Đạt  
36 15A10010017 Nhâm Thị Nương 1510A06 CNĐPT KT20..H2 Hùng   GV không gửi xác nhận
37 15A10010138 Hoàng Thị Oanh 1510A02 CNPM 1912 Tâm Đạt  
38 15A10010277 Trần Duy Phương 1510A05 CNĐPT 18N..N5 Như Đạt  
39 15A10010113 Nguyễn Gia Minh Quang 1510A03 CNĐPT 1904 Như Đạt  
41 15A10010153 Ứng Hồng Sơn 1510A04 CNPM 1909 T.Dũng   GV không gửi xác nhận
43 15A10010315 Đỗ Thị Tâm 1510A01 CNPM 1907 H.Dũng Đạt  
45 15A10010133 Nguyễn Tiến Thành 1510A01 CNĐPT 1902 Hùng   GV không gửi xác nhận
46 15A10010269 Bùi Văn Thảo 1510A05 CNĐPT 1904 Như Không Đạt  
48 16A10010090 Nguyễn Thị Phương Thảo 1610A04 CNĐPT KT20..H5 Hùng Đạt  
49 15A10010151 Vũ Thị Hồng Thúy 1510A02 CNĐPT KT20..H1 Hùng Đạt  
52 15A10010067 Đỗ Thị Thu Trang 1510A01 CNPM 1908 T.Dũng Đạt  
54 15A10010143 Võ Quỳnh Trang 1510A05 CNĐPT KT20..H3 Hùng Đạt  
55 15A10010152 Ninh Đình Trung 1510A05 CNĐPT 18N..N2 Như Đạt  
57 15A10010268 Trần Thị Xuyên 1510A03 CNĐPT 1903 Hùng Đạt  
                 
Môn: Lập trình ứng dụng
               
                 
TT Mã SV Họ Tên Lớp HC CN Số đề GVHD KQ tiến độ Ghi chú tiến độ
Khóa 11B, 1210A, 1310A, 1410A
               
1 14A10010078 Dương Ngọc Quang Anh 1410A03 HTTT 1813   GV không gửi xác nhận
2 11A100322 Đặng Đình Tuấn Anh 0011B6 CNM 1822 Huy   GV không gửi xác nhận
3 12A10010343 Phạm Minh Đoàn 1210A06 HTTT 1814 Tuấn Đạt  
4 14A10010099 Phạm Viết Hải 1410A03 HTTT 1815 Tuấn   GV không gửi xác nhận
5 14A10010115 Vũ Quang Hiệp 1410A02 HTTT 1816 Tuấn   GV không gửi xác nhận
6 13A10010140 Đỗ Trung Hòa 1310A01 CNM 1824 T.Dũng   GV không gửi xác nhận
7 14A10010069 Trần Công Sơn 1410A03 CNM 1820 Huy Đạt  
8 14A10010125 Nguyễn Thế Trung 1410A03 CNPM 1827 Xuân Đạt  
9 12A10010262 Nguyễn Thanh Tùng 1210A04 HTTT 1812 Đạt  
10 13A10010147 Nguyễn Hồng Thái 1310A02 CNM 1820 Huy   GV không gửi xác nhận
11 14A10010216 Nguyễn Minh Hoàng 1410A03 CNPM 1809 Tâm   GV không gửi xác nhận
Khóa 1510A, 1610A
               
3 15A10010119 Nguyễn Đình Việt Anh 1510A06 CNĐPT LT20..H2 Hùng Đạt  
7 15A10010131 Đinh Thị Dinh 1510A04 CNĐPT LT20..H1 Hùng Đạt  
8 15A10010239 Vương Thị Thu Dung 1510A05 CNPM 1810 Tâm Đạt  
9 15A10010063 Vũ Hải Dương 1510A06 CNĐPT LT20..H4 Hùng Đạt  
10 15A10010175 Phạm Hải Đăng 1510A03 CNĐPT 1825 Xuân Đạt  
11 15A10010320 Hoàng Văn Điều 1510A03 CNĐPT LT20..H1 Hùng Đạt  
12 15A10010134 Trần Nam Định 1510A02 CNPM 1804 Tuấn Đạt  
13 15A10010328 Đào Minh Đức 1510A02 CNĐPT LT20..H1 Hùng Đạt  
14 15A10010223 Phạm Kiên Giang 1510A06 CNĐPT 18N..N3 Như Đạt  
17 15A10010155 Đàm Thị Hoa 1510A06 CNĐPT LT20..H4 Hùng Đạt  
18 15A10010168 Trần Thị Hoa 1510A02 CNPM 1802 H.Dũng Đạt  
20 16A10010046 Nguyễn Hữu Hóa 1610A05 CNPM 1806 Linh Đạt  
21 15A10010117 Đặng Thị Huyền 1510A03 CNĐPT 18N..N5 Như Đạt  
22 15A10010231 Nguyễn Thị Huyền 1510A06 CNĐPT LT20..H4 Hùng Đạt  
23 15A10010109 Trần Mạnh Hùng 1510A02 CNPM 1801 H.Dũng Chậm TĐ  
24 15A10010222 Vũ Mạnh Hùng 1510A03 CNĐPT 18N..N1 Như Đạt  
26 15A10010022 Lương Thị Hương 1510A01 CNĐPT LT20..H3 Hùng Đạt  
27 15A10010275 Nguyễn Đình Khánh 1510A04 CNPM 1808 Tâm Đạt  
28 15A10010235 Đặng Thị Phương Lan 1510A04 CNPM 18N..N4 Như Đạt  
29 15A10010327 Vũ Thị Nhật Lệ 1510A06 CNĐPT 18N..N5 Như Đạt  
30 15A10010136 Phạm Ngọc Long 1510A01 CNĐPT LT20..H3 Hùng Đạt  
32 15A10010255 Trần Tiến Mạnh 1510A05 CNĐPT 18N..N2 Như Đạt  
33 15A10010276 Đặng Duy Nam 1510A03 CNĐPT 18N..N3 Như Chậm TĐ  
34 15A10010060 Lê Hồng Nam 1510A02 CNĐPT LT20..H5 Hùng Đạt  
35 15A10010014 Đinh Thị Nga 1510A02 CNĐPT 18N..N5 Như Đạt  
36 16A10010054 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 1610A06 CNĐPT LT20..H2 Hùng Đạt  
37 15A10010311 Nguyễn Quang Ninh 1510A06 CNĐPT 18N..N3 Như Đạt  
38 15A10010017 Nhâm Thị Nương 1510A06 CNĐPT 18N..N2 Như   GV không gửi xác nhận
39 15A10010138 Hoàng Thị Oanh 1510A02 CNPM 1807 Linh Đạt  
40 15A10010113 Nguyễn Gia Minh Quang 1510A03 CNĐPT LT20..H3 Hùng Đạt  
43 15A10010315 Đỗ Thị Tâm 1510A01 CNPM 1826 Xuân Đạt  
45 15A10010133 Nguyễn Tiến Thành 1510A01 CNĐPT 18N..N2 Như Đạt  
46 15A10010269 Bùi Văn Thảo 1510A05 CNĐPT LT20..H2 Hùng   GV không gửi xác nhận
48 16A10010090 Nguyễn Thị Phương Thảo 1610A04 CNĐPT LT20..H5 Hùng Đạt  
49 15A10010151 Vũ Thị Hồng Thúy 1510A02 CNĐPT LT20..H5 Hùng Đạt  
52 15A10010067 Đỗ Thị Thu Trang 1510A01 CNPM 1805 Linh Đạt  
53 15A10010143 Võ Quỳnh Trang 1510A05 CNĐPT 18N..N3 Như Đạt  
54 15A10010152 Ninh Đình Trung 1510A05 CNĐPT 18N..N4 Như Đạt  
56 15A10010268 Trần Thị Xuyên 1510A03 CNĐPT 18N..N4 Như Đạt  
(12051 lần xem)