Thông báo về đăng ký kiểm tra tiến độ đồ án tốt nghiệp HK2 năm 2019-2020

11/02/2020 13:03
Căn cứ kế hoạch đào tạo HK2 năm 2019-2020 của Khoa, Căn cứ thông báo số 501/TB-ĐHM ngày 06/02/2020 v/v lùi thời hạn tập trung sinh viên, học viên để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV),

Khoa thông báo quy trình về việc đăng ký kiểm tra tiến độ đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2019-2020 trong giai đoạn phòng chống dịch gây ra bởi nCoV, như sau:

  1. Trước 14:00 ngày 13/02/2020, Sinh vên gửi email gồm báo cáo, sản phẩm thực hiện đề tài tới GVHD để xin xác nhận đăng ký kiểm tra tiến độ đồ án tốt nghiệp.
    Trong nội dung email ghi rõ Mã SV, Họ tên, Tên học phần, Tên đề tài.
  2. Trước 09:00 ngày 14/2/2020, GVHD forrward email trên của SV và xác nhận (Đồng ý/Không đồng ý) cho SV đăng ký bảo vệ tiến độ đồ án tốt nghiệp thực hiện trong học kỳ 2 năm học 2019-2020, gửi đến tổ KHĐT (có cc tới sinh viên liên quan) về việc xác nhận này 
  3. Tổ KHĐT sẽ tổng hợp kết quả, báo cáo BLĐ Khoa để tiến hành các bước tiếp theo trong kế hoạch tốt nghiệp.
(13857 lần xem)