Thông báo về Báo cáo chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2019 - 2020 (chuyên ngành CNPM)

16/03/2020 13:13
Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo về việc triển khai hội đồng đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp học kì 2 năm học 2019 - 2020 như sau:
Thời gian: 8h00 ngày 24/3/2020.
Hình thức: Hội đồng làm việc trực tuyến
 
Quy trình thực hiện:
  1. Trước 14:00 ngày 20/03/2020, Sinh vên gửi email đính kèm một thư mục Google Drive đặt tên theo quy tắc: Họ tên sinh viên_Tên lớp hành chính chứa báo cáo(quyển, slide), sản phẩm thực hiện đề tài tới GVHD để xin xác nhận đăng ký báo cáo chuyên môn đồ án tốt nghiệp.
    Trong nội dung email ghi rõ Họ tên sinh viên, Tên lớp hành chính .
  2. Trước 09:00 ngày 23/03/2020, GVHD forward email trên của SV và xác nhận (Đồng ý/Không đồng ý) cho SV đăng ký báo cáo chuyên môn đồ án tốt nghiệp, gửi đến bộ môn CNPM (có cc tới sinh viên liên quan) về việc xác nhận này.
  3. Bộ môn sẽ triển khai hoạt động đánh giá theo quy định.
    24h trước khi Hội đồng chuyên môn làm việc, Sinh viên từng hội đồng nhận mail chứa thông số phiên làm việc trực tuyến, đăng nhập và trình bày báo cáo với hội đồng. (sinh viên không phải đến khoa, yêu cầu sử dụng máy tính có Web Cam hoặc dùng Camera điện thoại thay thế cho web cam, có kết nối internet ổn định).
(12131 lần xem)