Kế hoạch Đào tạo và một số hoạt động HK1 năm học 2020-2021

06/08/2020 15:16
Tags: kế hoạch,

Nội dung công việc ĐT Thực hiện Từ Đến trước Y/C minh chứng Ghi chú
Xét Công nhận tốt nghiệp SV 1510B KH-ĐT; CVHT; SV 1510B 02/08 17/08    
Tổ chức đăng ký sớm KH-ĐT; Sinh viên đang học; SV hết hạn đình chỉ; CVHT 10/08 13/08   Theo hướng dẫn
Báo cáo tổ chức & đánh giá hoạt động chuyên môn của SV chuyên ngành 4 bộ môn chuyên ngành 10/08/2020 9:00:00 15/8    
Tổ chức đăng kí chuyên ngành BLĐK, KHĐT, CVHT, SV 14/08 19/08 1. Thông báo
2. Đơn của SV có ý kiến của CVHT.
3. DS tổng hợp của CVHT.
4. Kết quả duyệt của BLĐK
Thông báo qui trình
Lập kế hoạch đào tạo & xếp lịch BLĐK,
trưởng/phó bộ môn,
KH-ĐT,
GV quan tâm
14/08/2020 9:00:00 19/08 Biên bản họp Phân công GD HK trước,
Biên bản họp tổng kết HK trước
Biên bản họp Phân công GD HK hiện tại
Chú ý Nộp TKB cho P.QLĐT
Thành lập và ôn tập đội tuyển SV với ATTT TS. Nguyễn Đức Tuấn 15/08 15/12 Thông báo thành lập đội tuyển, Seminar các nhóm  
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021   17/08 21/12    
Sinh viên đăng ký lớp môn Đồ án tốt nghiệp SV, CTMS 17/08/2020 9:00:00 20/08   Theo Qui định tốt nghiệp
Hội thảo Định hướng chuyên môn 2020 BLĐK, KH-ĐT,
Tổ Hướng nghiệp, 4 Bộ môn
CVHT, SV >=100 tc
17/08 18/08    
Đăng ký học SV, HV đang học; SV hết hạn đình chỉ; CVHT 18/08/2020 9:00:00 21/08   Theo hướng dẫn
SV, HV đăng ký đề cương đề tài đồ án lên hệ thống SV làm đồ án; HV thạc sĩ 18/08/2020 13:00:00 20/08   Có Hướng dẫn
Duyệt đề cương đồ án (pha 1) GV 19/08/2020 13:00:00 21/8    
Duyệt đề cương đồ án (pha 2) HĐK, CTMS 20/08/2020 9:00:00 22/8    
Duyệt đăng ký học BLĐK 21/08/2020 9:00:00 22/08    
Điều chỉnh đăng ký học Giáo vụ, GVCN, SV 21/08/2020 9:00:00 24/08   Theo hướng dẫn
SV nộp Đề cương đề tài đồ án tốt nghiệp KH-ĐT, SV 21/08/2020 13:00:00 21/08 14:30 theo Hướng dẫn P17
Họp HĐK để xét duyệt đề tài ĐA & phân công GVHD Giáo vụ, HĐ Khoa 24/08/2020 13:00:00 25/08 Đề cương đề tài
DS KQ duyệt đề tài + phân công bộ môn phụ trách
P16
Sinh viên đăng ký các lớp chuyên đề tốt nghiệp SV, CTMS 22/08/2020 13:00:00 24/08    
Họp lớp sinh viên đầu kỳ GVCN, SV 24/08/2020 9:00:00 29/08 Thông báo họp lớp;
Biên bản họp lớp;
DS điểm danh
 
Thực học GV, SV, HV thạc sĩ 24/08/2020 16/11    
Triển khai Thực tập có giám sát tại doanh nghiệp BLĐK, HĐK, Tổ Hướng nghiệp, CVHT, SV 24/08/2020 9:00:00 22/11 Thông báo
Cam kết (theo mẫu)
 
TB kết quả xét duyệt đăng ký đồ án, SV nhận giấy mời GV hướng dẫn đồ án tốt nghiệp KHĐT,
SV diện làm Đồ án
25/08/2020 13:00:00 25/08 DSSV ký nhận giấy mời GVHD SV mang theo sổ theo dõi đồ án (liên hệ Thư viện khoa), đến P17
Sinh viên nhận đề tài chuyên đề tốt nghiệp KHĐT,
SV diện làm Ch/đề
26/08/2020 13:00:00 26/08 DSSV ký nhận CĐ (có mã đề/sv) SV mang theo sổ theo dõi chuyên đề (liên hệ Thư viện khoa), đến P17
Sinh viên nộp tiền vào tài khoản cá nhân đã đăng ký tại VCB. SV 1310A trở về sau 31/08 01/09   lưu ý tài khoản phải có số dư lớn hơn số tiền học phí học phí phải nộp 50.000đ.
Kiểm tra điều kiện chuyên môn cho SV làm đồ án HĐ kiểm tra, SV 01/09/2020 13:00:00 06/09 DS, QĐHĐ, Kết quả ktra Những sv được HĐ yêu cầu
Nghỉ lễ Quốc khánh Toàn khoa 02/09/2020 0:00:00 03/09    
Sinh hoạt Công dân - Sinh viên cuối khoá KH-ĐT; BM Cơ sở; Tổ Hướng nghiệp 06/09 13/09    
Triển khai Quy trình xét công nhận tốt nghiệp cấp khoa (đợt xét Th10) KH-ĐT;
SV;
HĐ cấp khoa
10/09/2020 8:00:00 15/10 Có Thông báo thu hồ sơ  
Tổ chức cho SV kiến tập doanh nghiệp Tổ Hướng nghiệp, Bộ môn CS, CVHT, SV 14/09 29/09 Thông báo,
Danh sách đăng ký,
Checklist công việc khi kiến tập
Bài thu hoạch của SV và DS nộp thu hoạch
 
Dự thi cuộc thi Sinh viên với ATTT ASEAN Giảng viên Nguyễn Đức Tuấn, Bộ môn NS và sinh viên thuộc đội tuyển 15/09/2020 0:00:00 04/11/2019 Tờ trình, quyết định thành lập đội tuyển dự kiến
Thu hồ sơ đăng ký tốt nghiệp đợt tháng 10 KH-ĐT; SV đủ điều kiện TN 16/09 19/09    
Khảo sát việc làm SV tốt nghiệp Tổ Hướng nghiệp 20/09/2020 0:00:00 25/10    
Làm điểm SV xét tốt nghiệp KH-ĐT 20/09 27/09    
Thành lập Hội đồng cấp khoa xét tốt nghiệp đợt tháng 10 KH-ĐT; BLĐK 21/09/2020 0:00:00 23/09 QĐ thành lập HĐ  
Thu học phí Tài chính, CVHT, SV 21/09/2020 9:00:00 26/09   Theo mốc nộp tiền trước đó
SV khoá mới nhập học SV khóa mới, Tổ Tuyển sinh 27/09 30/09   Dự kiến theo KH tuyển sinh của Bộ, của Trường
Thi Giai đoạn 1/HK KH-ĐT, GV, SV 28/09 05/10   Dự kiến áp dụng cho trường hợp có dịch bệnh
Kiểm tra hồ sơ, điểm... DSSV đăng ký xét CN tốt nghiệp Tiểu ban kiểm tra; KH-ĐT 27/09 04/10    
SV làm thủ tục đăng ký báo cáo tiến độ làm đồ án Giáo vụ, SV 28/09/2020 14:00:00 28/09 15:30   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
Kiểm tra tiến độ chuyên đề tốt nghiệp SV diện làm CĐTN, GVHD, KH-ĐT 29/09/2020 14:00:00 29/09 15:30 - Photo sổ theo dõi có nhận xét tiến độ (đạt/không đạt) của GVHD từ đầu đến tuần kiểm tra tiến độ - SV không đạt/không nộp tiến độ bị yêu cầu kiểm tra chuyên môn theo thông báo.
- Điểm kiểm tra được tính Trung bình cộng với điểm của GVHD trước khi tính vào điểm thi
Gặp mặt sinh viên đầu khoá BLĐK, Tổ Tuyển sinh, Trưởng các bộ phận, CVHT 30/09/2020 0:00:00 30/09 QĐ thành lập BTC (TKe: Như),
Kế hoạch tổ chức, Slide/clip, poster (vị trí việc làm)
Sổ tay SV,
Hình ảnh minh chứng,
Báo cáo kết quả hoạt động
Dự kiến
SV khoá mới đăng ký học CVHT, SV khoá mới 04/10/2020 07/10   Có hướng dẫn, lịch dự kiến
Kiểm tra tiến độ làm đồ án tốt nghiệp của SV Gvụ, HĐ kiểm tra,
SV làm ĐA,
SV chuyên ngành,
4 Bộ môn CN
05/10 11/10 Thông báo,
QĐ phân công HĐ
Biên bản từng Đề tài/HĐ
 
Họp xét Công nhận tốt nghiệp cấp Khoa HĐ cấp khoa 06/10/2020 0:00:00 07/10 QĐ hội đồng.
Các DS theo quy trình
Các báo cáo tự kiểm tra.
Biên bản họp hội đồng
 
Hạn cuối nhận đơn xin nộp học phí muộn VPK CS2; SV chưa hoàn thành học phí theo thông báo 07/10/2020 9:00:00 08/10   Quy trình xử lý Nộp học phí muộn
SV làm thủ tục đăng ký báo cáo chuyên môn với các BM   08/10/2020 13:00:00 10/10 Thông báo của các Bộ môn Thực hiện như thông báo của BM và nộp Hồ sơ theo hướng dẫn trong sổ theo dõi quá trình
Lập kế hoạch thi (gửi phòng KT&ĐBCL), chuẩn bị đề thi Tổ KH-ĐT; Phòng khảo thí (phối hợp);
Các bộ môn liên quan
09/10/2020 9:00:00 14/10    
Sinh hoạt Công dân - Sinh viên đầu khoá SV khóa mới 12/10/2020 0:00:00 15/10    
Tổ chức cho SV kiến tập doanh nghiệp Tổ Hướng nghiệp, Bộ môn CS, CVHT, SV 12/10 27/10 Thông báo,
Danh sách đăng ký,
Checklist công việc khi kiến tập
Bài thu hoạch của SV và DS nộp thu hoạch
 
SV khoá mới thực học   12/10/2020 04/01/2021   dự kiến theo lịch nhập học
Sinh viên báo cáo chuyên môn tại các Bộ môn KHĐT;
HĐ cấp bộ môn;
SV làm đồ án, SV chuyên ngành;
Tổ Hướng nghiệp, các Doanh nghiệp quan tâm
12/10/2020 13:00:00 18/10   Hội đồng tại các Bộ môn
Kiểm tra chuyên môn đối với SV chuyên đề TN có tiến độ Chậm/Muộn/Không đạt/Không nộp SV diện làm CĐTN, KH-ĐT, BP nghiệp vụ 13/10 18/10 DS, QĐHĐ, Kết quả ktra Trước đó, SV diện bị kiểm tra phải photo sổ theo dõi, đăng ký kiểm tra tại P14 theo thông báo của bộ phận nghiệp vụ
Điểm kiểm tra được tính TBC với điểm của GVHD trước khi tính vào điểm thi
Bộ môn nộp về Giáo vụ kết quả Seminar đánh giá chuyên môn các SV làm đồ án TN Giáo vụ, Bộ môn 14/10/2020 16/10 1. QĐ thành lập các HĐ cấp bộ môn
2. Biên bản đánh giá từng đề tài
Theo mẫu quy định
Nhà trường xét tốt nghiệp đợt Tháng 10/2020   16/10 16/10    
BP nghiệp vụ nộp về KH-ĐT kết quả kiểm tra chuyên môn SV chuyên đề TN chưa đạt tiến độ BP nghiệp vụ, KH-ĐT 20/10/2020 14:00:00 21/10    
SV làm đồ án nộp xác nhận tiến độ bổ sung SV làm đồ án được HĐ tiến độ yêu cầu 26/10/2020 15:00:00 26/10 17:00   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
Tổ chức thi học kỳ HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 27/10/2020 9:00:00 01/12 Các QĐ liên quan
KH thi
DS thi
Biên bản HĐ
Chú ý lịch thi các môn chung
SV nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ tốt nghiệp SV diện Bảo vệ TN
BP KH-ĐT
04/11/2020 21:00:00 04/11 23:00   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
Họp HĐ xét phân công GV phản biện Đồ án TN Hội đồng; 09/11/2020 13:00:00 10/11    
Tổ chức cho SV kiến tập doanh nghiệp Tổ Hướng nghiệp, Bộ môn CS, CVHT, SV 09/11/2020 24/11 Thông báo,
Danh sách đăng ký,
Checklist công việc khi kiến tập
Bài thu hoạch của SV và DS nộp thu hoạch
 
TB kết quả phân công GV phản biện đồ án TN, SV nhận giấy mời GV phản biện đồ án TN Giáo vụ, SV 10/11/2020 13:00:00 11/11   14:00
Trả 01 quyển đồ án (có chữ kí xác nhận của BP trả) để SV mang nộp GVPB
SV nộp báo cáo chuyên đề TN (đăng ký dự thi) Giáo vụ,
SV diện thi TN
11/11/2020 13:00:00 11/11 15:00 Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi Tại phòng 17
Sinh viên hoàn tất hồ sơ, thủ tục để bảo vệ đồ án TN (theo Quy định) Giáo vụ, SV diện bảo vệ TN 12/11/2020 13:00:00 13/11   Theo hướng dẫn trong sổ theo dõi
Họp SV chuẩn bị công tác thi và bảo vệ ĐATN Bộ phận chuyên trách, SV 12/11/2020 13:00:00 13/11   Thông báo
SV học GDTC (3tc) 1810A 12/11/2020 21/01   Lịch của TT GD Thể chất - QPAN năm 2020
Đăng ký sớm (HK2) Sinh viên, CVHT 15/11/2020 18/11    
Bảo vệ đồ án tốt nghiệp KH-ĐT; Các HĐ, SV liên quan; Tổ hướng nghiệp, các doanh nghiệp quan tâm; SV chuyên ngành 16/11/2020 21/11    
Thi các môn chuyên đề tốt nghiệp KH-ĐT; Ban hỏi thi; SV 18/11/2020 13:00:00 21/11    
SV nộp 2 bộ đồ án tốt nghiệp
(3 ngày sau buổi bảo vệ ĐATN)
Bộ phận chuyên trách, SV 19/11/2020 13:00:00 19/11 15:00 DS điểm đồ án 02 bộ: Quyển bìa cứng đã hoàn thiện (nếu phải chỉnh sửa phải nộp kèm xác nhận của HĐ)+ đĩa chương trình + bản mềm báo cáo đồ án
Họp xét KQ Rèn luyện cấp lớp KH-ĐT, CVHT, SV 18/11/2020 0:00:00 25/11 Biên bản, KQRL cấp lớp Đăng Thông báo trước
Thi tuyển sinh SĐH đợt 2/năm   22/11 25/11    
Thi TACB 1,2,3 HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 27/11/2020 0:00:00 30/11   Ngày dự kiến theo năm trước
Khoa xét KQ HTRL HK1 năm học 2020-2021 Hội đồng cấp khoa,
CVHT
02/12/2020 0:00:00 05/12    
Thi các môn LLCT HĐ thi, Giáo vụ, Tài chính, SV 03/12/2020 0:00:00 05/12   Ngày dự kiến theo năm trước
Thông báo Kế hoạch học kỳ tiếp theo KHĐT, BLĐK, CVHT 07/12/2020 12/12 Bản tin Website;
Kế hoạch lưu VPK, BLĐK
Nộp kế hoạch học kỳ và TKB cho P.QLĐT
Trường Xét KQ HTRL HK1 năm học 2020-2021   09/12/2020 0:00:00 16/12   Ngày dự kiến theo năm trước
Tổ chức đăng kí chuyên ngành BLĐK, KHĐT, CVHT, SV 10/12/2020 13/12 1. Thông báo 2. Đơn của SV có ý kiến của CVHT. 3. DS tổng hợp của CVHT. 4. Kết quả duyệt của BLĐK  
Lập kế hoạch đào tạo & xếp lịch BLĐK, Trưởng/Phó bộ môn,
KH-ĐT, GV phụ trách VLVH,
GV quan tâm
16/12/2020 21/12 Biên bản cuộc họp phân công HK trước,
Đề xuất phân công chuyên môn (nếu có),
Biên bản họp
 
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021   21/12 03/05  
(19408 lần xem)