Thông báo v/v Tổ chức đào tạo HK1 năm học 2020-2021 và một số điều chỉnh đăng ký tín chỉ

23/08/2020 09:44
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ đến hết ngày 22/08/2020, khoa CNTT thông báo một số nội dung sau:
 1. Hủy một số lớp tín chỉ (có danh sách kèm theo) do có số đăng ký quá ít. Những SV đã đăng ký các lớp này được tự động chuyển sang các lớp khác cùng môn, không trùng lịch, còn chỉ tiêu.
  Tên môn Tên lớp
  Giải tích 1 AAB1082020.002
  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật AAB4012020.004
  Mã nguồn mở AAN7032020.004
  Lập trình trên thiết bị di động AAS7132020.004
  Chuyên đề thực tập ngành AAZ5192020.006
 2. Mở thêm các lớp Lập trình Web, Lập trình Hướng sự kiện, Kĩ thuật Lập trình hướng đối tượng tiếp tục nhận đăng ký
 3. Các lớp trong các chuyên ngành:
  SV tiếp tục đăng ký sau khi có kết quả đăng ký chuyên ngành (được ghi nhận đạt các lớp Đầu vào chuyên ngành tương ứng)
 4. Với các lớp đã được duyệt
  1. Các lớp lý thuyết:
   Thực hiện hoạt động giảng dạy trực tuyến (theo CV 3166 cho đến khi có thông báo mới) trên hệ thống lms.hou.edu.vn kết hợp với các công cụ hội nghị trực tuyến (live meeting) theo lịch cụ thể của từng lớp (trên CTMS).
   Mỗi buổi học đều có ghi hình và cung cấp lại lớp để SV có thể xem lại.
   SV sử dụng tài khoản LMS đã được cung cấp trước đây để đăng nhập vào LMS và học tập. Trường hợp không sử dụng được tài khoản LMS, SV liên hệ CVHT để được hỗ trợ.
  2. Các lớp thực hành: theo thông báo, hướng dẫn gửi từ hệ thống CTMS để thực hiện học tập trực tuyến.
  3. SV thiếu lớp thực hành do trùng lịch ở các môn có tăng cường thực hành, khoa đã xử lý ưu tiên hủy đăng ký khác để đăng ký được đồng thời lớp lý thuyết và lớp thực hành của môn đó.
 5. Theo kế hoạch đã công bố, học kỳ 1 năm học 2020-2021 được tổ chức thi theo 2 giai đoạn. SV chú ý lịch để thực hiện học, thi đạt hiệu quả cao.
 6. Trong thời gian học tập trực tuyến, SV chú ý thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng dịch, thường xuyên khai báo y tế qua NCoVi và khaiyte.hou.edu.vn 
(13852 lần xem)